Verkeerstuin Utrecht - park Transwijk

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1296578/verwarring-over-openblijven-utrechtse-verkeerstuin.html

Vanaf 1 januari 2016 stopt de gemeente Utrecht met de verkeerslessen in de verkeerstuin. Na vijftig jaar sluit dan de verkeerstuin zijn deuren. Gelukkig is er nog wel een half jaar de tijd om met alternatieve plannen te komen om de verkeerstuin open te houden voor het publiek.

Op initiatief van de Wijkraad Zuidwest heeft Go APE! heeft een visie geschreven om de verkeerstuin om te toveren tot een bijzondere plek in het park.

Op woensdag 30 september is deze visie unaniem aangenomen door de partners en is er een kerngroep gestart om de plannen voorvarend uit te werken.

 

Samenvatting visie

                Aanleiding: De op handen zijnde sluiting en sloop van de Verkeerstuin in Park Transwijk heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten in het voorjaar van 2015. In overleg met verschillende stakeholders is een voorstel geformuleerd voor een nieuwe start, dat in het kort het volgende inhoudt:
                Opzet: Een interactieve, multifunctionele ontmoetingsplaats met een educatieve, een sociale en een economische functie, die zoveel mogelijk is geënt op principes van de circulaire economie.
                Invulling: Onder de vlag van de thema´s duurzaamheid, circulaire economie, groene energie en gezondheid wordt de tuin uitgebreid met de volgende functies: werkplaats, horeca en de ‘oorspronkelijke verkeerstuin’ met speeltuin, die voorziet in educatieve programma’s (voor scholen, maar ook cursussen, events en workshops) en leer- en werkplekken (stages, sociale werkvoorziening, participatieplaatsen).
                Uitgangspunten: Gebruik maken van de huidige faciliteiten en infrastructuur, aansluiten op historie (sinds 1963!) en het oorspronkelijk doel van de tuin, kleinschalig, toegankelijk en laagdrempelig.
Voor wie? Een breed publiek, specifiek voor buurtbewoners en lokale ondernemers ter versterking van de sociale cohesie en zelfredzaamheid. Doelgroepen: parkbezoekers, lokale ondernemers, wijkbewoners, jongeren uit de buurt, studenten en scholieren (lagere en middelbare scholen).
Met welk doel? Vergroten van kennis over duurzaamheid en gezondheid, versterken van samenwerking tussen bewoners, bieden van werkplekken voor sociaal zwakkere groepen, starters op de arbeidsmarkt en herintreders, vergroten zelfredzaamheid van deze groepen, versterken sociale cohesie.
Hoe? Door samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Financiering via inkomsten uit exploitatie en programmering, inkomsten uit producten, partners, sponsors, fondsen en subsidies.

 

verkeerstuin-plattegrond en foto