MeMa-Park

mema-park logo

 De Ambitie

MeMa-Park, een initiatief van Go APE! en ROBOPARK, is een coöperatief opgezet Mens en Machine Infotainmentpark, dat de interactie en de menselijke maat tussen mens en machine stimuleert, de bewustwording omtrent energiegebruik versterkt, de mens meester laat zijn over technologie en angsten voor vernieuwingen wegneemt.

MeMa-Park biedt als doe- en speelpark bezoekers –kinderen, jongeren, jonge gezinnen en volwassenen– de gelegenheid actief kennis te nemen van de mogelijkheden van robots en ook om zelf in actie te komen en de eigen bewegingen om te zetten in energie. Het eigen leef- en werkklimaat van alle dag is het vertrekpunt.

 www.mema-park.nl