PowerPlant

powerplant klein

De PowerPlant in Houten, een project in wording.

In het gebied ‘t Rond wil Go APE! een installatie realiseren waarmee de bewoners van Houten met hun eigen spierkracht energie kunnen opwekken. Go APE! werkt met de principes van het circulaire denken. Die energie/stroom wordt gebruikt in de installatie en de overige geproduceerde stroom wordt geleverd aan het net

Met de installatie bereiken we drie doelstellingen tegelijkertijd: 1. bewustwording over energiegebruik/verbruik, 2. culturele bijdrage door het kunstzinnige karakter van de installatie, 3. aandacht voor gezondheid d.m.v. beweging,. Tevens leveren we een bijdrage aan het levendiger maken van ‘t Rond en steunen we zo het goede doelen.