PowerPlant

De PowerPlant in Houten, project in wording.

powerplant klein


In het gebied ‘t Rond wil Stichting KEP, gebaseerd op de principes van het circulaire denken, een installatie realiseren waarmee de burgers van Houten door eigen inspanning (spierkracht) energie kunnen opwekken. Die energie/stroom wordt gebruikt in de installatie en de overige geproduceerde stroom wordt geleverd aan het net. Met de installatie worden drie doelstellingen tegelijkertijd behaald: 1. aandacht voor gezondheid d.m.v. beweging (JOGG), 2. bewustwording over energiegebruik/verbruik, 3. culturele bijdrage door het kunstzinnige karakter van de installatie. Tevens wordt een bijdrage geleverd in het levendiger maken van ‘t Rond en omgeving en een maatschappelijke betrokkenheid dmv de steun aan goede doelen.