Nieuwsbrief Go APE!


Nieuwsbrief 36, 17 mei 2015

Nieuwsbrief 35, 12 april 2015

Nieuwsbrief 34, 24 februari 2015

Nieuwsbrief 33, 31 december 2014

Nieuwsbrief 32, 29 november 2014

Nieuwsbrief 31, 15 september 2014

Nieuwsbrief 29, 23 mei 2014

Nieuwsbrief 28, 5 mei 2014

Nieuwsbrief 27, 9 maart 2014

Nieuwsbrief 26, 1 januari 2014


Oudere nieuwsbrieven:

 Update 12, 11 februari 2012

Update 13, 1 april 2012

Update 14, 1 mei 2012

Update 15, 3 juni 2012

Nieuwsbrief 16, juli/augustus 2012

Nieuwsbrief 17, september 2012

Nieuwsbrief 18, oktober 2012

Nieuwsbrief 19, december 2012

Nieuwsbrief 20, februari 2013

Nieuwsbrief 21, juni 2013

Nieuwsbrief 22, juni 2013

Nieuwsbrief 23, september 2013

Nieuwsbrief 24, 4 oktober 2013

Nieuwsbrief 25, 15 oktober 2013

 Nieuwsbrief/updates-Older updates ...


Nieuwsbrief nummer 36, 17 mei 2015
 
Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Precies vandaag, zondag 17 mei, is de vierde verjaardag van stichting Kunstzinnig Energiepark. Vier jaar het kunstproject Go APE! - Art Park of Energy. Vier jaar van proberen, volhouden, netwerken en samenwerken. En het leuke is dat sinds een paar weken men óns weet te vinden.
De gele koets van Lunetten (maker Ron Bokje) en het kunstproject in het Utrecht Science Park De Uithof http://www.utrechtsciencepark.nl/ zijn daar voorbeelden van. Al sinds het begin van Go APE! wilden we iets doen in De Uithof en dat schijnt nu te gaan lukken. Een goede plek om te netwerken blijkt keer op keer de Cartesiustafel te zijn. Via de tafel zijn we nu in gesprek met Karen Jong over de circulaire stad en dat past goed bij Go APE! Gelukkig is er ook weer een lijn naar de HKU, samen met Kiempe de Heer, studieleider bij Games & Interactie, kijken we of er een studentenproject gestart kan worden. De komende weken weten we meer over het doorgaan van al de verschillende projecten.
Go APE! gaat door en we zijn aan het nadenken om De Vriendenclub van Go APE! te starten. We gaan op zoek naar donateurs die ons een warm hart toe dragen en ons op een reguliere basis willen steunen met een klein bedrag. Nu droom ik even weg, maar vijftig Vrienden moet toch kunnen lukken voor ons eerste lustrum!
Er is nog steeds een vacature bij Stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP.
Functie: bestuurslid communicatie.
Meer informatie op: http://www.goape.nu/index.php/wie-zijn-wij.

Projecten:
 • (Nieuw) Utrecht Science Park De Uithof, kunstproject van Melle Smets www.mellesmets.nl, Chyntia Hathaway http://www.hathawaydesigns.org/ en Kris de Decker www.lowtech.be. Go APE! gaat het plan voor een energie-installatie leveren. Uitgangspunt De Energiemachine van Bert Pijnse van der Aa (vliegwiel en diverse apparaten).
 • De gele koets van Lunetten voor in samenwerking met de basisscholen, Jolie, Scouting Salwega en de kinderraad van Lunetten. Thema Jongeren maken Lunetten.
 • Verkeerstuin Utrecht, park Transwijk. Een groene en duurzame plek om te spelen en te leren.
 • Installatie schoolplein De Kaleidoskoop, Kanaleneiland.
 • Fitnesscontainer (mobiel), samenwerking ISA en Kinova
 • MeMa-Park, samenwerking Robopark en Go APE!
Evenementen:
 • Dag van het Park, 31 mei, 13.00-17.00 uur.
      Stadsboerderij De Koppelsteede, daar staan we met de mobiele installaties
 • Bezinningsavond Mens&Machine-Park, woensdag 3 juni
      Inclusief startpresentatie MeMa-Park (ROBOPARK en Go APE!), ism  Cartesius   Museum University, locatie: Protospace, (Werkspoorkwartier), start 19.30 uur.
‘MENS WORDT MACHINE WORDT MENS’: De maatschappelijke betekenis van de relatie mens en machine. Met bijdragen van Louk Vanderschuren (neurobiologie van gedrag, Universiteit Utrecht), Niels Schuddeboom (Zorg+Welzijn), Franck Meijboom (ethicus, Universiteit Utrecht), GabyGaby (kunstenaar). Het startdocument van MeMa-Park zal binnenkort te downloaden zijn op http://www.mema-park.nl/
 • Bekendmaking awards van het Groene Peloton op 18 juni http://www.groenepeloton.nl/#nav1232=8562
 • Caravane d'Utrecht op vrijdag 3 juli, 19.00-21.00 uur.
Vertrek vanuit het Wilhelminapark met De gele koets van Lunetten.
 • Het Gezondste Festival tijdens Tour de France, georganiseerd door Rotslab. 

Interessant leesvoer:

Kleine Energieatlas, Ruimtebeslag van elektriciteitsopwekking: de voetafdruk van 3.387 GWh. In opdracht van het Ministerie van VROM, Utrecht, november 2008

http://issuu.com/kwhm2/docs/1-kleine_energieatlassml

www.rijksoverheid.nl/.../h-n-s-kleine-energieatlas-gesplitst-1van4.pdf

5514 ZJ           Op de aarde ontvangen zonnestraling (1 Zettajoule= 1021 Joule)

1 ZJ                  Geothermische energie

0,1 ZJ               Getijdenenergie

0,4 ZJ               Menselijke economie

  
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Met vriendelijke groeten en Go APE! namens het hele bestuur,

Lizet Baars, Petra Barendregt, Jorrit Beerens, Pim Rooymans


Nieuwsbrief nummer 35, 12 april 2015
 
Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Het is altijd weer een vraag wanneer stuur ik nu die nieuwsbrief, na dat ene gesprek of toch na het volgende overleg? Wel in dit geval na dat gesprek en overleg.
Mooi weer buiten en met Onslaught Radio op de achtergrond (pure heavy metal from the UK) wil ik jullie bijpraten over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen bij Go APE!

Om maar meteen alles te melden het volgende lijstje met plannen en projecten:
 • Verkeerstuin Utrecht, park Transwijk. Een groene en duurzame plek om te spelen en te leren.
 • Installatie schoolplein De Kaleidoskoop, Kanaleneiland. Uitgangspunt De Energiemachine van Bert Pijnse van der Aa (vliegwiel en diverse apparaten).
 • Fitnesscontainer (mobiel), samenwerking ISA en Kinova
 • MeMa-Park, samenwerking Robopark en Go APE!
 • Wagen voor de Tourkaravaan, samenwerking De Spits, Jolie, Scouting Salwega en de wijkjeugdraad. Thema Jongeren maken Lunetten.
 • Wijkverzamelgebouw, samenwerking De Spits
 • Het Gezondste Festival tijdens Tour de France, Rotslab
 • Digitale Artpark of Energy, website.
Tijdens de Cartesiustafel van maart kwam ik in contact met Lizet Baars die te kennen gaf iets te willen doen voor Go APE! Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd en nu is ze aspirant-bestuurslid. Ze is oa projectmanager geweest en is in Amsterdam bezig met een cultureel containerdorp.
 
Er is nu nog een vacature bij Stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP), mocht iemand nog een geschikt persoon kennen dan hoor ik dat graag.
Functie: bestuurslid communicatie.  Meer informatie op: http://www.goape.nu/index.php/wie-zijn-wij. Op deze pagina kunt u ook het jaarverslag 2014 vinden.
 
Op woensdag 11 mei na de Cartesiustafel willen we het plan van het MeMa-Park presenteren en op woensdag 3 juni 2015 vindt er een debat plaats met als thema: Mens&Machine, wordt de mens een machine, wordt de machine mens?
Tijdens deze debatavond zullen experts uit onze regio (UU, HKU, Go APE, CAMU, ASOM) een verdiepingsslag leveren m.b.t. de thema's: angst voor de technologie, relatie met duurzaamheid, artistieke interventies door kunstenaars en ontwerpers. Het debat zal ook bijdragen aan een verdere fundering van het beoogde MEMA-Park van Go APE! en ROBOPARK, in samenwerking met CAMU. De opzet zal kleinschalig zijn, zo'n 25 personen nemen op uitnodiging plaats. Voorlopige planning: start 19.00, einde 22.30 uur.
 
Het kunstproject Go APE! is opgegeven voor de Groene Peloton Trofee 2015 http://www.groenepeloton.nl/#nav1232=8562
 
STEM voor de P-NUTS Award 2015 http://www.p-nuts.nu/nominaties-2015/
Oa genomineerd voor de Buurkracht Mooiste Buurtinitiatief Award: Solyluna (de zonnepanelenactie voor de basisscholen in Lunetten) een succesvolle actie van Marjon Boers en Herman Eijdems.
 
Tijdens de Kennismarkt Energie, zaterdag 14 maart, in het Stadskantoor hebben we deelnemers van het Stadsgesprek geïnformeerd over onze ideeën hoe Go APE! kan bijdragen aan de discussie over energie op het Utrechtse grondgebied om zo snel mogelijk een klimaatneutrale energievoorziening in Utrecht te krijgen.
Een van de deelnemers, Jeroen, was zeer enthousiast en gaf te kennen veel ideeën te hebben en zich wel te willen inzetten voor het project. Dat heeft ons op het idee gebracht dat we gaan proberen om een vrijwilligersnetwerk te gaan opzetten die ons kan ondersteunen met de diverse projecten.
 
En uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar een mecenas die ons prachtige kunstproject wil steunen. http://www.cultuurfonds.nl/geven/voorbeelden-van-mecenassen
 
Daarom hier een stukje uit de statuten van stichting KEP: De stichting heeft ten doel: het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel door: het oprichten van een kunstzinnig energiepark dmv menskracht; en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
 
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim RooymansNieuwsbrief 34, 24 februari 2014

 
Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,

Alweer februari, de dagen worden langer, de lente komt er aan.
Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met deze keer aandacht voor twee vacatures in het bestuur van KEP,  het initiatievenboek, kennismarkt energie, het Gezondste festival, debat over Mens&Machine, een duurzaamheidsquiz, Verkeerstuin Utrecht en De energiebron van Lunetten in de media.

Twee vacatures bij Stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP) Klik op de link voor de volledige vacature
1. Functie: secretaris van het bestuur, onbezoldigde vacature, plaats: Utrecht
2. Functie: bestuurslid communicatie, onbezoldigde vacature, plaats: Utrecht
 
Het initiatievenboek van de stad Utrecht werd op 1 december overhandigd aan burgemeester Van Zanen, ook Go APE! staat er in. Utrecht maken we samen. Ruimte voor initiatief.

Een impressie van het Gezondste (mini)festival tijdens Culturele Zondag op 11 januari jongstleden en hier de video van het festival, je herkent vast de Go APE-installaties.
 
Zaterdag 14 maart staan we op de kennismarkt energie in het Stadskantoor, 13.15-14.45 uur. Je bent van harte welkom.

Vorige week maandag hebben we een gesprek gehad met drie ambtenaren van de gemeente over mogelijkheden in park Transwijk voor Go APE! Daarbij kwam de Verkeerstuin Utrecht ter sprake en dat lijkt ons een mooie plek om plannen voor te maken. Er ligt een moestuin naast en een skatebaan. Dat biedt mogelijkheden voor het starten van initiatiefplan om die plek interessanter te maken met Go APE-installaties. Een duurzame verkeerstuin!
 
Op woensdag 3 juni 2015 vindt er een debat plaats met als thema: Mens&Machine
 Wordt de mens een machine, wordt de machine mens?
Tijdens deze debatavond zullen experts in onze regio (UU, HKU, Go APE, CAMU, ASOM) een verdiepingsslag leveren m.b.t. de thema's: angst voor de technologie, relatie met duurzaamheid, artistieke interventies door kunstenaars en ontwerpers. Het debat zal ook bijdragen aan een verdere fundering van het beoogde MEMApark van Go APE! en ROBOPARK, in samenwerking met CAMU. De opzet zal kleinschalig zijn, zo'n 25 personen nemen op uitnodiging plaats. Voorlopige planning: start 19.00, einde 22.30 uur.
 
Een beetje googlen op internet en dan vind je een hele boel hits over De energiebron van Lunetten. Twintig keer De energiebron van Lunetten in de media (klik op de link voor het volledige overzicht).
Afgelopen weekend is er nog onderhoud gepleegd aan de energiewielen door Marjon, Otto en Herman en ze zoeven nu weer als vanouds.
 
En een quiz over duurzaamheid uit het radioprogramma “de avond van 2033”, test jezelf.
 
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

 

Nieuwsbrief nummer 33, 31 december 2014


Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,

Als eerste wil ik u allen bedanken voor de steun aan Go APE!
En als tweede wens ik u allen een gezond, mobiel en creatief 2015 toe.

Wij gaan ook in 2015 verder met onze plannen, dit zijn de belangrijkste:

1. Fiets met vliegwiel van Bert Pijnse van der Aa oa in het kader van de Tour de France.

2. Website met een zo groot mogelijke verzameling van kinetische installaties, het digitale Artpark of Energy

3. Themapark Mens&Machine isw met Robopark.

Op 11 januari is de eerste Culturele Zondag van 2015 en we zijn uitgenodigd door Rotslab om mee te doen aan het (mini)Gezondste Festival.
Zie de link voor het programma van dit leuke festival.

De energiebron van Lunetten is nu echt helemaal af!
Het bestuur heeft een nieuwe samenstelling. Jet Vermeer is na bijna vier jaar geen secretaris meer, hartelijk dank voor de koffie en dat we de vergaderingen altijd bij jou mochten doen. Jorrit Beerens is nu de nieuwe secretaris, welkom. Helaas moest Saar van der Spek vanwege een drukke nieuwe baan afzeggen voor het bestuur.

WAAROM Go APE?
Go APE! – Art Park of Energy is een project van stichting Kunstzinnig Energiepark dat drie jaar geleden is gestart. Het speelt in op twee belangrijke maatschappelijke thema’s: bewustwording van overmatig energiegebruik en de gevolgen daarvan enerzijds en de toename van het aantal mensen met overgewicht -de opslag van energie in het menselijk lichaam- anderzijds. Doel van Go APE! is om mensen meer bewust te maken van deze thema’s en hier een oplossing voor aan te dragen.

Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 32, 29 november 2014


Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Vandaag is mijn zoon Sem jarig, hij is nu op de mooie leeftijd van 25 jaar.
 
Met Go APE! zijn we plannen aan het maken waar we over 5 jaar zouden willen zijn, dat is al lastig genoeg, maar waar zouden we zijn over 25 jaar?
Ik zie toch nog steeds een themapark voor me, met machines op menskracht maar ook machines en robots die op een andere energiebron werken.
Het Themapark Mens&Machine is nog steeds het grote plan waar we naar toe werken.
 
Een tussenstap zou een digitaal themapark kunnen zijn, een website waar allerlei kinetische installaties op staan uit de hele wereld. Veel van deze prachtige installaties zijn eenlingen, binnen een kunstenaarsoeuvre. Ik zou ze graag willen verzamelen en een plek geven in het
digitale Themapark MEMA.
 
Op dit moment is op het Neude in Utrecht een grote schommelinstallatie te zien genaamd Wannaplay? Twaalf schommels die door te schommelen geluid opwekken, de geluiden zijn samples van hedendaagse Nederlandse componisten en zo ontstaat een nieuwe compositie.
Dit in het kader van een muziekfestival dit weekeinde.
 
In het oude postkantoor is nu een tentoonstelling over Da Vinci. Merkwaardig dat ik Leonardo da Vinci nooit genoemd heb. Deze grootse uitvinder is natuurlijk ook een inspiratiebron voor Go APE!

Tijdens de presentatie van het boek over social design, Looks Good Feels Good Is Good van Anne van der Zwaag, spraken oa Daan Roosegaarde, Alice Rawsthorn en Joep van Lieshout. Met Joep van Lieshout heb ik even kunnen praten nav zijn lezing over zijn project New Tribal Labyrinth. Een van zijn werken is de SawMill/CheeseMaker (2012), deze wordt door menskracht aangedreven. We hebben nu officieel toestemming om deze installatie op onze website te zetten.
 
Op 17 december mag ik bij de eindpresentatie zijn en mede beoordelen wat de studenten van De Willem de Kooning academie hebben bedacht tijdens de minor Creating Energy. Deze presentatie is in het hoofdgebouw van Stedin en dat kan mogelijk weer wat opleveren.
 
Ondertussen is basisschool De Spits de nieuwe eigenaar van De energiebron van Lunetten.
Aardig is dat de Speeltuinbende/NSGK (Nederlandse stichting van het gehandicapte kind) via de leverancier van de schommel, Van Besouw Metaal, een aanbieding heeft gedaan om een van de schommelstoeltjes te vervangen door een stoeltje voor minder valide kinderen. Zodat ook zij zonder problemen kunnen genieten van de fantastische schommel.


Klimaatverandering en alle problemen van deze eeuw zijn mondiale problemen. En wij moeten ze oplossen, van onderaf, voor onze kinderen en hun kinderen.
Wij moeten het doen, bijvoorbeeld via:
Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

Nieuwsbrief nummer 31, 15 september 2014

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,

Als een van jullie in de afgelopen weken geschommeld heeft en gedacht heeft het werkt niet, dan klopt dat. Tijdens de zomervakantie was de stekker er om veiligheidsredenen uitgehaald en momenteel is dat weer het geval omdat Thomas en Bas bezig zijn met de internetverbinding tussen de schommel en de computer, dat is voor de Game van Lunetten en om te laten zien hoeveel energie er bij elkaar is geschommeld.

Op www.goape.nu kunt u de eindfolder van De energiebron van Lunetten downloaden.

Afgelopen woensdag heeft het bestuur samen met de Raad van Advies een start gemaakt om tot een nieuw ondernemersplan voor Go APE! te komen. Onderleiding van Marion Beltman zijn we aan het werk gegaan met het Business Model Canvas, binnenkort gaan we hiermee verder. Het was een zeer leerzame avond en we hebben uitgesproken dat we naar een hoger ambitieniveau willen.

Met Giep Hagoort zijn we bezig om te kijken hoe we Go APE! en zijn ROBOPARK kunnen integreren in een themapark. De werktitel hebben we al: Themapark Mens&Machine, afgekort MeMa. Het domein is alvast vastgelegd.

De zeer interessante Openbare les van 1 september (www.cartesiusmuseum.org) gegeven door Reinoud van Assendelft de Coningh heeft mij o.a. het begrip story telling opgeleverd. Je verhaal vertellen uit passie, met passie, het waarom van je idee. Bovendien heeft Reinoud deze link gestuurd www.robotland.or.kr

Komende donderdag ben ik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst waar sportverenigingen in Maarssen geïnformeerd worden over duurzaamheid en energiebesparing. Zie je al die sporters al op een Go APE-installaties energie maken voor hun sportclub?

Ook leuk is een kort college dat ik volgende week vrijdag mag geven bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam in een minorprogramma over Energie in de breedste en meest autonome zin van het woord.

Kortom Go APE! is weer begonnen! Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 29, 23 mei 2014

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Morgen, zaterdag 24 mei, vanaf 13.00 uur is als onderdeel van de Culturele Zondag www.culturelezondagen.nl/zondag/2014/de-stad-de-toekomst een audiotour in het Cartesiusgebied. Go APE! zal daar met vier installaties staan. De route begint bij station Zuilen.

De volgende activiteit waar we aan mee doen is De Kracht Van Doen bij het Cartesiusmuseum op maandag 2 juni. We verzorgen daar samen met LunaworX en Robopark een practicum over de relatie mens en machine. Zie voor het programma en inschrijving De Kracht Van Doen: www.cartesiusmuseum.org

En op 7 juni staan we bij het Overdreven Festival in Overvecht www.overdreven-festival.nl/ met onze installaties.

We zien u graag langskomen en energie opwekken! Beweging, energie en kunst.
 
Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 


Nieuwsbrief nummer 28, 5 mei 2014

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Het was een zonnige bevrijdingsdag, zo'n dag verdient ook mooi weer.

Als bestuur zijn we erg blij met het nieuwe bestuurslid: Saar van der Spek.

En we hebben nu een Raad van Advies voor Go APE! De leden zijn Marion Beltman, John Venneman en Peter de Haan. De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de beslissingen die het bestuur moet nemen en hierin de continuïteit van KEP te waarborgen.

Donderdag hebben we een kennismakingsavond gehad met de RvA en Saar bij Rotslab met een zeer interessante brainstormsessie over Go APE! met de centrale vraag waar staat Go APE! over vijf jaar en wat is er dan bereikt. Redelijk ambitieus, maar het leverde een duidelijke richting op voor de toekomst.

Meer goed nieuws dat we de subsidieaanvraag voor multifunctioneel gebruik openbare ruimte, schoolplein de Spits, hebben gekregen voor de laatste fase ter vervolmaking van De energiebron van Lunetten.

Marieke Vriend is de laatste drie animaties aan het maken, "Waar krijg jij energie van ?". Het elektronische gedeelte gemaakt door Thomas en Bas werkt, evenals de energiemodule voor het opwekken van de stroom nodig om de batterijen te vullen. Donderdag 8 mei wordt alles in De energiebron geinstalleerd en wordt dus de laatste hand gelegd aan de voltooing van de DevL.

Minder goed nieuws dat we dit jaar niet op festival Debeschaving staan.

De hoofdreden is dat d eHogeschool Utrecht dit jaar geen partner is van het festival. Een teleurstelling voor ons allen, maar we proberen dit op te vangen door aan andere festivals mee te doen. Een is de Culturele Zondag www.culturelezondagen.nl/zondag/2014/de-stad-de-toekomst op 24 mei in het Cartesiusgebied. We zullen daar met vier installaties staan. Momenteel worden de installaties aangepast en gemaakt. Deze mobiele Go APE-installaties willen we zoveel mogelijk inzetten om te laten zien wie we zijn en wat we doen.

De volgende activiteit waar we aan mee doen is De Kracht Van Doen bij het Cartesiusmuseum op maandag 2 juni. We verzorgen daar samen met LunaworX een practicum over de relatie mens en machine. Zie voor het programma en inschrijving De Kracht Van Doen: www.cartesiusmuseum.org

Hopelijk vinden jullie de berichten over Go APE! nog steeds leuk en willen jullie nog steeds op de hoogte gehouden worden.
 
En tenslotte het volgende citaat: “They are the aware makers”. - Daan Roosegaarde 

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
 
Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 


Nieuwsbrief nummer 27, 9 maart 2014

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,
 
Op dit moment is de winterschilder bij mij in huis. Winterschilder? Volgens mij moeten ze iets aan die naam doen.

Prachtig weer buiten, belachelijke weer voor de tijd van het jaar. Wel inspirerend, zon, blauwe lucht, vogels en blije mensen.

Hoe gaat het met Go APE? Goed eigenlijk, wellicht was het wat stil, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt.

We gaan nu echt de laatste fase in met De energiebron van Lunetten. Herman, Otto, Arie en Bastiaan zijn de energiemodule aan het testen en zijn bezig met de koppeling naar de elektronica en software. Er zijn twee enthousiastelingen van De VechtclubXL Thomas en Bas www.front404.com, die de computers en schermen gaan monteren in de zuil.

Afgelopen week zijn de HU-studenten aan de slag gegaan met het project Energize your MOOV in de module Creatieve Industrie. Germa Bokhorst van BergToys www.makeitmoovit.com/ en Go APE! zijn de opdrachtgevers en  Erwin Elling van The Wrong Songs ‎ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ‎ is hun begeleider.

Opdracht aan de HU-studenten:

Mensen gebruiken en verbruiken veel energie. Hoe kunnen we als mens nu bewuster worden van dit energieverbruik? Go APE! wil dit bereiken door mensen aan de slag te laten gaan met de MOOV-modellen tijdens Festival De Beschaving (5 juli 2014). Met menskracht energie opwekken.

Bouw en creëer iets met MOOV, zodat mensen tijdens het festival op een originele en leuke manier, energieneutraal aan de slag zijn en zich ook bewust worden van hun eigen energieverbruik. Het introductiemoment zal plaatsvinden op dit evenement maar het project moet uitgevoerd worden voor kinderen vanaf 5 jaar. Het is belangrijk dat iedereen hier op een leuke en interactieve manier bewust van worden. De uitdaging voor de studenten zit hem in het zoeken naar een boeiende en interessante oplossing om met behulp van MOOV en een dynamo (?) mechanische energie om te zetten in elektrische energie. Met deze elektrische energie kan men weer wat leuks doen.

Het eerste prototype dient 2 juni gepresenteerd te worden tijdens de Kracht van Doen.

En dan is de Kracht van Doen genoemd. Dit is een initiatief van het Cartesiusmuseum en de conservatoren van CAMU, een workshop die op maandag 2 juni gehouden zal worden.

Het kader van de dialoog wordt bepaald door het motto van de dag:

DE KRACHT VAN DOEN. De kern is de ervaring dat vernieuwingen zich met name uiten in concrete vormgevingen (producten, diensten, wijzen van werken). Deze vernieuwingen worden geschetst door een vijftal arena’s: Mobiliteit 4.0; Technologiepark; De stad als kunstzinnig atelier; creatieve ambachten 2.0; en Studenten & Ontwerpen in het Cartesiusgebied. Tijdens de open dag zijn er ook videoboodschappen over de groene economie in het Cartesiusgebied. De dag wordt afgesloten met een gemeenschappelijk eten rond ‘Veranderen & Kantelen’. http://www.cartesiusmuseum.org/

Go APE! doet ook mee met deze dag in het lunchprogramma samen met Giep Hagoort en zijn Robopark. Hightech en lowtech gaan we proberen hier aan elkaar te koppelen. Waar menskracht en techniek samen kunnen werken, een proeftuin over nieuwe technologie waar de menselijke factor centraal staat? We gaan kijken of er er gemeenschappelijk thema/attractiepark kan komen.

En we participeren in de DOEN-workshop 's middags die oa gaat over creatieve ambachten.

Donderdag 14 maart komt burgemeester Jan van Zanen naar het Cartesiusgebied om te ervaren wat er allemaal bruist en leeft in het gebied. Via Jorrit Beerens, medebestuurder van Go APE!, is betrokken bij de plannen die er zijn om de Vlampijpzone te ontwikkelen, oa samen met Containertuinen www.containertuinen.nl, gaat over stadslandbouw, is er een mogelijkheid om een Go APE-waterpomp te maken.

Ook goed nieuws was de officiele opening van Rotslab www.rotslab.nl in hun nieuwe pand op 6 maart in Rotsoord.

Kortom er zijn veel projecten en plannen voor nu en in de toekomst.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Afke Huitema als aspirant-bestuurslid. Wel is ze nu gekoppeld aan Alessia Ortolani die een project Voedsel. dit gaat over de productie van ons voedsel, waar komt het vandaan, hoe wordt het gemaakt en de bewustwording die daar mee samen hangt. Verspilling, mythes, voedselveiligheid, er zitten heel veel kanten aan ons voedsel. Het is een (kunst)project en zal op een beeldende wijze de dilemma's bespreekbaar maken.

Hopelijk vinden jullie de berichten over Go APE! nog steeds leuk en willen blijven jullie nog steeds op de hoogte gehouden worden.

Om over na te denken het volgende citaat: Western civilization is a loaded gun pointed at the head of this planet.” Terence McKenna

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 


Nieuwsbrief nummer 26, 1 januari 2014

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,

Hoe waren de oliebollen?

We hebben met ons geoliede team weer 300 oliebollen en beignets gebakken. Leuk om te doen en fijn om uit te delen aan buren en vrienden. Mijn favoriet dit jaar was de oliebol oude kaas met noten en ananas.

Graag wil ik u allen bij dezen hartelijk danken voor de steun en interesse en wens ik u een succesvol en creatief 2014 toe en veel plezier.

Het einde van 2013, het was een bewogen jaar voor Go APE! en ook 2014 zal weer een spannend jaar worden voor ons.

Wat is er allemaal gebeurd in 2013?

* we hebben een brug gebouwd: Rotsoordbrug 1.0 over de Vaartsche Rijn in juni

* we stonden in juli op festival de Beschaving met de afkoelers van de HU

* de studenten die De Batterij gemaakt hebben voor festival De beschaving 2012 hebben de eerste prijs gewonnen bij het KIVI-Niria, de Nederlandse vereniging van ingenieurs.

* we deden aan kunsteducatie op basisschool De Spits, mei en juni

* we hebben de zomerinterviews gedaan in Lunetten voor De energiebron van Lunetten, juli en augustus

* we hebben ons eerste echte kunstproject DevL zo goed als af

* er zijn twee artikelen verschijnen over DevL in het AD-UN juni en november

* we zijn gestart met Go APE International

* we hebben ons netwerk uitgebreid en mensen met elkaar kunnen verbinden.

De schommel op het schoolplein van De Spits is een groot succes, de kinderen zijn zeer enthousiast. Er moesten zelfs schema's gemaakt worden zodat de schommeltijd evenredig verdeeld kon worden. Aangezien het een openbaar schoolplein is wordt er ook buiten de schooluren flink geschommeld door buurtbewoners.

Wat heeft 2014 voor ons in petto?

Onder andere vanwege de internationalisering wordt het bestuur van KEP uitgebreid met twee mensen. Dit zijn Afke Huitema (http://www.afkehuitema.nl/) en Jorrit Beerens (http://nl.linkedin.com/in/jorritbeerens), zij gaan het bestuur versterken op het gebied van pr/communicatie, creativiteit, organiseren en ontwikkelen van onze netwerken.

De plannen voor komend jaar, naast het finaliseren van de DevL en een installatie bij festival De Beschaving, zijn het versterken van het internationale netwerk en daaruit voortvloeiend het indienen van een Europese subsidieaanvraag in september voor Go APE International. Met deze subsidie hopen we een start te kunnen maken met rondreizende Go APE-installaties.

Om je dromen te realiseren heb je doorzettingsvermogen nodig, onderstaand citaat past daar mooi bij.

‘Volharding is geconcentreerd geduld’. Thomas Carlyle

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!,  Pim Rooymans

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 25, 15 oktober 2013

Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Een nieuwe update over De energiebron van Lunetten omdat vandaag de crowdfundingactie gestart is!

http://voordekunst.nl/vdk/project/view/883-de-energiebron-van-lunetten#

Ga alsjeblieft even kijken op deze website, met name naar het animatiefilmpje van Kevin Slothouwer.
We kunnen jullie financiële steun goed gebruiken om De energiebron van Lunetten te laten slagen.
Het geld gebruiken we voor het verder ontwikkelen van de energiebron, het maken van meer filmpjes en onderhoud.
Gisteravond hebben Peter Kooy en ik nog gesproken met de wijkwethouder Frits Lintmeijer over DevL en een nieuwe aanvraag bij het leefbaarheidsfonds. We gaan het toch nog een keer proberen.

Zoals vorige keer gemeld is er een veiligheidskeuring geweest. Helaas is de kunstinstallatie nog niet vrijgegeven. De ligt niet aan de installatie zelf gelukkig, maar gaat over een paar kleine dingen die al verholpen zijn en twee grote zaken. De eerste gaat over de rubbertegels die iets te hoog liggen waardoor er struikelgevaar is voor de kinderen, dat wordt een van deze avonden verholpen door ouders, schoolleiding en het projectteam. Vele handen maken veel werk. Moet het wel even droog blijven. De tweede oorzaak van de vertraging ligt in het wel of niet moeten aanbrengen van extra hekken aan de zijkanten van de schommel. Dat is nu een discussie tussen de schommelfabrikant en de veiligheidskeuring.
Sneu voor de kinderen want die mogen al twee weken kijken naar de schommel en er niet mee schommelen!

In het conceptpersbericht in de vorige nieuwsbrief, nummer 24, was er sprake van een opening voor de kinderen en de overdracht van de schommel aan basisschool De Spits, u begrijpt dat die niet doorgaan. We zullen de opening van de schommel over de herfstvakantie tillen en voor de overdracht worden er nieuwe plannen gemaakt.
Mocht u donderdag 17 oktober in uw agenda hebben staan voor De energiebron van Lunetten wilt u die dan verwijderen. U kunt natuurlijk altijd komen kijken naar de installatie, want hij is echt prachtig. Er is zelfs al belangstelling van andere schooldirecteuren naar deze schommelinstallatie.
Kbs De Spits, Eifel 8, Utrecht. De schommel staat op het schoolplein aan de waterkant. Steun ons!

Kortom “Krijgt u er energie van?” Wij wel!
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor met name sponsors dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 24, 4 oktober 2013

Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Deze keer krijgen jullie naast de update ook ons persbericht in de nieuwsbrief, want nog een paar nachtjes slapen en dan wordt De energiebron van Lunetten geopend.

Afgelopen weken is er hard gewerkt door docenten en ouders om het schoolplein voor te bereiden op de komst van de schommel. De prachtige ultramarijnblauwe schommel staat al op het schoolplein van De Spits sinds maandag 30 september. De hekken zijn via Hans Tigchelaar (Dura Vermeer) geregeld, Afke Huitema heeft #devl in het hek gevlochten. Zo kunnen we ook via Twitter over het kunstwerk communiceren.

Otto van de Beek is sinds twee maanden betrokken bij het technische ontwerp, bij hem in de werkplaats kunnen we samen met hem experimenteren en sleutelen aan mn het elektrische deel van de DevL. Een student Bjorn Witteman, werkend bij Radio Centrum, helpt ons met het motortje in de zuil. Kevin Slothouwer heeft voor ons een prachtige animatie gemaakt voor de crowdfundingwebsite www.voordekunst.nl en Onno van der Veen heeft daarna alle filmpjes aan elkaar geplakt zodat we minimaal €5000 kunnen inzamelen. Het filmpje is ook te zien op onze website www.goape.nu/devl

En uiteraard is het projectteam heel hard aan het werk om de laatste eindjes aan elkaar te knopen (Marjon, Marieke, Herman en Pim). De mannen van Lunaworx gaan zaterdag en zondag de energiemodules en de zuil plaatsen en testen op de schommel. De Game van Lunetten wordt de komende dagen getest en dinsdag komen de mannen van de veiligheidskeuring om de hele installatie te keuren. Veiligheid boven alles.

Kortom “Krijgt u er energie van?” Wij wel!

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor met name sponsors dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Het conceptpersbericht:

Film kijken door schommelen

Utrecht, 4 oktober 2013

De energiebron van Lunetten

De energiebron van Lunetten (DevL) is een spectaculaire en attractieve schommelinstallatie die door menskracht energie genereert. Door de energie die de schommelaars opwekken worden animatiefilms (zoötropen) afgespeeld in een zuil naast de schommel. Deze korte filmpjes zijn gebaseerd op interviews met bewoners van Lunetten. Diverse wijkbewoners zijn geïnterviewd met als centrale vraag “Waar krijg jij energie van?”. Deze interviews zijn omgezet in korte animaties. Mensen zullen de installatie in beweging willen brengen om te zien hoe het allemaal werkt en wat er gebeurt. De ‘innerlijke geestelijke energie’ (de input van de filmpjes) komt vrij door de inzet van ‘uiterlijke lichamelijke energie’.

Via www.goape.nu/devl kan straks iedereen animatiefilmpjes insturen die in de zuil getoond kunnen worden. Het thema is “Waar krijg je energie van?”.

De kunstinstallatie is bedacht door kunstenaar Marieke Vriend en geproduceerd door het projectteam DevL bestaande uit Marjon Boers, Herman Eijdems, Marieke Vriend en Pim Rooymans, en is door iedereen uit te proberen op het schoolplein van basisschool De Spits in de Utrechtse wijk Lunetten.

Game van Lunetten en Solyluna

Naast De energiebron van Lunetten is er ook de Game van Lunetten.

Om het schommelen extra te stimuleren is er een game ontwikkeld. In deze game maak je je eigen huis en sta je voor de uitdaging om deze van genoeg energie te voorzien! Dat kan alleen door hiervoor voldoende te schommelen. Hoe meer er geschommeld wordt hoe groter het energieaanbod. Je kunt natuurlijk ook energie gaan besparen. Met led-lampen, een energiezuinige koelkast, door te isoleren of zonnepanelen te installeren. Hoe meer je investeert in energiebesparing en duurzame bronnen, hoe gemakkelijker het spel wordt. Welke (groep) kinderen wordt de winnaar van de energiegame van Lunetten?

De Spits wil als school haar maatschappelijke rol vervullen en als verbindend element optreden in de wijk. Ook wil de school zelf verduurzamen en het goede voorbeeld geven. Er is een plan ontwikkeld om via de school in de wijk zonnepanelen op de daken te realiseren: Solyluna. Door de collectieve aanbesteding zijn er mogelijkheden om korting te bedingen in natura. Voor elk dak met zonnepanelen dat in de wijk wordt verkocht, krijgt de school een gratis zonnepaneel. De ouders krijgen een scherp aanbod en gunnen de collectiviteitskorting aan de school van hun kinderen. Zo groeit het dak van De Spits vol met zonnepanelen.

Go APE!

Deze installatie maakt deel uit van het kunstproject Go APE! - Art Park of Energy van de stichting KEP (Kunstzinnig Energiepark). Kunst, duurzaamheid en participatie vormen de basis van Go APE! De combinatie van kunst en nieuwe technologieën wordt gebruikt om op aantrekkelijke wijze bezoekers te motiveren tot deelname bij het opwekken van duurzame energie. Het streven naar een duurzame samenleving via bewustwording door ervaring. Zelf ervaren en energie opwekken zijn hierin de middelen. Mensen kunnen zelf voelen hoeveel energie hun inspanning oplevert, en de ‘kunst’ is pas zichtbaar met opgewekte energie. Zonder publiek geen kunst, zonder participatie geen energie.

Participatie in de bredere zin wordt bereikt doordat wijken, bedrijven, instellingen, kunstenaars en overheid hun kennis, kunde, menskracht en middelen beschikbaar stellen en samenwerken aan de realisatie van het Art Park of Energy.

Utrecht Lunetten, Brno en Boekarest

Go APE! is bezig met uitbreiding op het Europese vlak en is momenteel bezig om oa in Brno en Boekarest verbindingen te leggen tussen de kunstacademie, een technische opleiding en een kunstenaar in de betreffende stad.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

 

Nieuwsbrief nummer 23, 1 september 2013

Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Morgen begint het academische jaar, het einde van de vakantieperiode. Hebben jullie een leuke, fijne en ontspannen vakantie gehad? Die van mij was zeer avontuurlijk, spannend en informatief, vier weken Zimbabwe bij het Painted Dog Conservation project.


De schommel is besteld!
Gelukkig waren Marjon Boers en Herman Eijdems van het projectteam al eerder op vakantie geweest en zijn zij de afgelopen weken begonnen met het bestellen van de familieschommel bij VBM, de onderdelen voor de energiemodule en zoötropen, en uitwerken van de opdracht aan Lunaworks. Lunaworks gaat de broches (het rvs-omhulsel van de energiemodule) en de zoötroopzuil maken voor De energiebron van Lunetten. Dit op basis van de technische tekeningen van Hidde van Gurp. Er moet nog veel gebeuren, gelukkig is er een duidelijk overzicht en zijn de taken verdeeld. Het projectteam DevL, Peter Kooy van basischool De Spits en het bestuur van de stichting KEP zijn hard aan het werk. Kortom nog veertig dagen voor de onthulling op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid.
De zomerinterviews van Marieke Vriend zijn zeer inspirerend en worden nu (deels) gefinancierd door het Leefbaarheidsbudget. De interviews worden omgezet in digitale filmpjes die op lcd-schermpjes in de zoötroopzuil worden vertoond.

Sponsoring
Binnenkort starten we op Voor de kunst met crowdfunding voor De energiebron van Lunetten.
 
Europa
Ondertussen werken Marion Beltman en stichting KEP verder aan een Europees netwerk voor het Go APE-project. Er zijn al contacten gelegd met Tsjechische en Roemeense kunstenaars en kunstacademies.
 
En Daan Roosegaarde van harte gefeliciteerd met de INDEX:Award, de grootste designprijs van de wereld.
 
Kortom “Krijgt u er energie van?” Wij wel!
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor met name sponsors dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Extra Nieuwsbrief nummer 22, juni 2013

Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Het was vorige week een redelijk drukke Go APE-week met het bouwen van de Rotsoordbrug 1.0, het jureren van de afkoelers bij de HU en de workshop zoötropen maken bij het Fortenfeest Lumineus Lunetten. Allemaal geslaagde en succesvolle projecten die de Go APE-gedachte weer op de kaart hebben gezet.

Hoe kom je nu van deze schets naar deze brug?

Doordat een enthousiaste groep mensen met hetzelfde idee elkaar gevonden hebben bij Rotslab. In minder dan zes weken tijd is het idee omgezet tot de Rotsoordbrug 1.0 en heeft de brug tijdens de opening van het Festival van de Verbinding een prominente rol gespeeld, vrijdag 21 juni. Dat was ook het weekeinde met alle wijkfeesten in het kader van de Vrede van Utrecht.

Het paard Lara trok de wenskaarten die de Rivierenwijkers hadden voor Rotsoord naar de overkant en als dank kreeg men een doos met het logo van de brug met daarin een klein cadeautje uit Rotsoord.

Gedurende drie dagen heeft het team alles geleerd over steigers, katrollen, touwen en paarden. En nu op naar Rotsoordbrug 2.0.

Gelukkig zijn er veel foto’s en zelf een video gemaakt van alle brugactiviteiten en de links daarnaar toe wil ik u niet onthouden.

http://www.rotslab.nl/?page_id=611

https://www.facebook.com/Rotsoordbrug?fref=ts

http://www.destadutrecht.nl/de-wijk/nieuws/5621/rotsoordbrug-1-0-vervoert-wensen-en-kadootjes

http://www.duic.nl/cultuur/44748/de-rotsoordbrug-is-sinds-vandaag-een-feit/

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/uitgaan/artikel/2883780/utrecht-viert-vrede-in-de-buurt-met-festival-van-de-verbinding-video.aspx

 

Op donderdag 20 juni was de eindpresentatie van de eerstejaars werktuigbouw van de Hogeschool Utrecht. De opdracht was om in een kleine tien weken een fitnessapparaat te maken dat genoeg energie opleverde om in een klein koelkastje water een graad of 6-8 te laten afkoelen. Er waren tien groepen studenten, dus tien afkoelers om te jureren samen met enkele techniekdocenten. Aan mij de eer om de meest Go APE-waardige afkoeler te kiezen. Er waren twee installaties die dat waren en dus heb ik ze maar allebei genomineerd. De winnaars mogen met hun product naar festival De beschaving op 6 juli.

Tijdens het schoolfeest vrijdag heeft Marjon Boers de resultaten van het kunsteducatieprogramma laten zien aan de ouders van de leerlingen van De Spits. Helaas viel het buitenprogramma voor alle activiteiten in het water vanwege het slechte weer. Op zaterdag hebben Marjon en Marieke Vriend de workshop zoötropen maken gegeven in Fort Lunet III tijdens Lumineus Lunetten. Een geslaagd wijkfeest met een scala aan activiteiten, muziek, toneel, eten en workshops. Mooi om te zien hoe ouders en hun kinderen vol overgave tekeningen maakten op de zoötroopstroken, die daarna op een ouderwetse platenspeler konden ronddraaien. Mooi om de verbazing op de gezichten te zien als ze zagen dat het werkte.

 

Gisteren is het eerste groene licht gegeven door de instantie die gaat over de veiligheidskeuring van De energiebron van Lunetten. Dat is een enorme stap richting de realisering van de schommel. De komende weken staan in het teken van testen van de zoötroop en de energiemodule.

Het Rabobank Stimuleringsfonds steunt DevL nu ook met een gift!

Kortom “Krijgt u er energie van?” Wij wel!
Mocht u nog ideeën of suggesties voor mn sponsors hebben dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 21, juni 2013

Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Het is alweer een tijd geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen. Dat is in dit geval gelukkig geen slecht teken, maar wel dat er erg veel is gebeurd en dat het een periode was van snelle veranderingen. Zeker wat betreft De energiebron van Lunetten, technisch was het lastig en ook financieel niet makkelijk. Er zijn knopen doorgehakt en nieuwe paden betreden. Een van die knopen was het uitstellen van de plaatsing van De energiebron van Lunetten. Gelukkig in goed overleg met alle betrokkenen.

Daarmee is het duidelijk dat er geen installatie geplaatst kan worden op het schoolfeest op 21 juni, ook niet gefaseerd. Is dat jammer? Uitgaande van de oorspronkelijk planning natuurlijk wel, maar het biedt ook weer mogelijkheden. Meer tijd om het ontwerp van de onderdelen (oa zoötropen) en technische zaken goed uit te werken (prototypes) en de game te ontwikkelen. Bovendien meer tijd om sponsors te benaderen (geld en natura) en Peter Kooy de tijd te geven om het schoolplein aan te passen. Laten we nu volledig gaan voor 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, en dan een volledige kant en klare installatie neerzetten. We hebben nog 132 dagen de tijd. http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/

En ondertussen is Marieke Vriend bezig met het project Zomerinterviews! Marieke gaat gedurende de zomermaanden mensen in Lunetten interviewen over hun eigen energiebron met de vraag, "Waar krijg jij energie van?". De flyers en posters zijn gedrukt zodat binnenkort iedereen in Lunetten tegen de vraag "WKJEV?" oploopt. Al deze interviews worden verwerkt in filmpjes voor de zoötropen van DevL. Tijdens Lumineus Lunetten is er een workshop zoötropen maken (22 juni).

logo wkjev

Marjon Boers is twee weken geleden gestart met het kunstprogramma op basisschool De Spits. Een ding is zeker de kinderen zijn zeer enthousiast over de lessen en DevL, bovendien haalt Marjon er erg veel energie uit! http://pinterest.com/pekkes/handy-work/ een website met interessante zoötropen.

Herman Eijdems is oa bezig met de elektronica in de zoötropen. Dat is veelbelovend en zal niet via papieren films gaan, maar met lcd-schermpjes. http://www.creativeapplications.net/objects/pristitrope-zoetrope-with-18-lcd-screens-and-smart-rotation/

Andere projecten waarbij Go APE! bij betrokken is zijn een fitnessapparaat dat een blikje limonade acht graden moet afkoelen bij de Hogeschool Utrecht. Een eerstejaarsproject waar Go APE! zal jureren welk apparaat het dichtst bij de Go APE-gedachte komt. Het beste idee zal getoond worden op festival De beschaving http://www.debeschaving.nl/. Het studentenproject MOOV! met BergToys http://bergtoys.nl/moov en de HU gaat starten in september, studenten kunnen dan het MOOV-project kiezen als vrije moduleopdracht. Ook met de Haagse Hogeschool hopen we weer vanaf september studentenprojecten te kunnen starten na de goede samenwerking betreffende de batterij. De studenten die de batterij, in combinatie met Intimacy van Daan Roosegaarde, vorig jaar tijdens festival De beschaving hebben gemaakt zijn door STHO, de stichting waar ze de beurs van hadden gekregen, voor hun werk verkozen tot beste STHO-project van het jaar! Deze stichting is verbonden aan het KIVI-Niria, de Nederlandse vereniging van ingenieurs.

En een ander belangrijk project van Go APE! is de Rotsoordbrug over de Vaartsche Rijn. Het is een bewonersinitiatief uit Rivierenwijk, samen met Rotslab, om een brug te bouwen om zo makkelijk in Rotsoord te komen. Het Go APE-idee is een kabelbaan met vliegende tapijten die door paarden heen en weer worden getrokken over het kanaal. Deze tijdelijke brug wordt vrijdag 21 juni door wethouder Lintmeijer geopend. Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/rotsoordbrug

En dan zijn we nog aan het werk om een Europees netwerk te bouwen voor de internationale beeldentuin Art Park of Energy. Er zijn contacten gelegd in Brno, Boekarest en Lissabon, ook in Duitsland en Denemarken wordt gezocht naar de juiste instanties. Marion Beltman is hier mee bezig voor Go APE!

Kortom genoeg te doen en de centrale vraag blijft “Waar krijgt jij energie van?”.

Mocht u nog ideeën of suggesties voor mn sponsors hebben dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 20, februari 2013
 
Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Bent u ook benieuwd naar wat er gebeurd met al die 160 projecten die ingediend waren voor het bidbook? Wij van Go APE! gaan door, maar dat wist u al. Het is wel lastiger nu de politiek, provincie, betrokken bedrijven incluis de Universiteit Utrecht de deur dichtgegooid hebben, de melk opgetrokken en overgaan zijn tot de orde van de dag.

Jammer dat men niet gekozen heeft om te kijken of er mooie, uitvoerbare en interessante plannen tussen zitten die het waard zijn om verder te ontwikkelen. Toch zonde van alle energie die er in is gestopt. Maar ja, zo gaat dat blijkbaar.

Het projectteam van De energiebron van Lunetten is hard aan het werk om de financiën bij elkaar te krijgen, vergunningen te regelen, de constructie van de installatie te realiseren, draagvlak te creëren, het educatieprogramma te maken samen met de techniekdocent van de basisschool en de publiciteit op te zoeken. De energiebron wordt ondersteunt door de basisscholen De Spits, De Klim en De Baanbreker, wijk- en buurtbewoners, Bewoners Overleg Lunetten (BOL), Lumineus Lunetten (organisators van het wijkfeest 22 juni 2013), het Wijkgezondheidscentrum, de winkeliersvereniging Lunetten, Jos Stelling (filmmaker), de Vrede van Utrecht en Kinderboerderij Koppelstede/Natuur- en Milieu Educatie (/NME). Momenteel wordt er zelfs gewerkt aan een zonnepanelenproject om de wijk te verduurzamen, een spin off van De energiebron van Lunetten.

Nog vier maanden en dan staat er een prachtige kunstinstallatie in Lunetten.

Ondertussen gaat het netwerken en draagvlak creëren voor het kunstzinnige energiepark gewoon door. Een stad als Utrecht, stad van cultuur, kan niet zonder beeldentuin. Een park waar het prettig toeven is, leerzaam en onderhoudend, een park waar lowtech en hightech bij elkaar komt. Ook robots dienen daar een plaats te krijgen. Een echt sciencepark waar jong en oud, van alle rangen en standen zich kan verbazen en vermaken. Een broedplaats voor creatieven en een plek waar cultuur en ondernemen samenkomt.

Plan B was om te gaan voor 2017, maar wellicht is plan C ‘Ik ben 16’ oftewel 2016, ook een optie. In 2016 viert de Universiteit Utrecht weer een lustrum. De Uithof, met daarin de botanische tuinen, is voor Go APE! nog steeds een van de mooiste en geschiktste plekken voor het Artpark of Energy.

Nadenken over een businessplan voor de beeldentuin is een van de volgende stappen, evenals het indienen van een project bij het Cartesiusmuseum om daar conservator te worden, ook actief deelnemen aan de bijeenkomsten van Rotslab vind ik belangrijk voor Go APE!

Kortom genoeg te doen in dit korte leven. De centrale vraag bij De energiebron van Lunetten is “Waar krijgt u energie van?”.

Nou hier krijg ik energie van: Go APE! – Artpark of Energy!

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.

Activiteiten, een selectie:

            Lezing Cartesiusmuseum Hans Mommaas 03-12-2012

            Inzending aanvraag Crowdbeat Broedplaats Go APE! 17-12-2012

            Overleg met Peter Kooy De Spits 17-12-2012

            Voorlopig geen samenwerking met CWC mogelijk 21-12-2012

            Afzeggen Crowdbeat Broedplaats Go APE! 07-01-2013

            Overleg met Theun Helms Rabobank 10-01-2013

            Telefonisch overleg met Mathilde Heijns CZ 11-01-2013

            Versturen diverse subsidieaanvragen Cultuur Utrecht, Rabobank, voordekunst.nl 11-1-2013

            Telefonisch overleg met Floris de Gelder 14-01-2013

            Symposium Cultuur Onderneemt 17-01-2013

            Contact gelegd met winkeliersvereniging Lunetten 18-01-2013

            Bespreking PT met Van Besouw Metaal 25-01-2013

            Gesprek met Jos Stelling 29-01-2013

            Twee subsidieaanvragen de deur uit, kfHeinfonds en Elise Mathildefonds 30-01-2013

            Lezing Cartesiusmuseum Steven de Waal 05-02-2013

            Bijeenkomst Rotslab over ‘recycling’ 06-02-2013

            Bijeenkomst Meer Merwede, Emilie de Vlieger 07-02-2013

            Twee subsidieaanvragen verstuurd Leefbaarheidsbudget en Fentener van Vlissingenfonds 08-02-2013

            Overleg met Peter de Haan 08-02-2013

            Bespreking met Henk-Jan Geel over sociale media 11-02-2013

            Subsidieaanvraag bij het Ondernemersfonds 14-02-2013

            Overleg met Giep Hagoort 15-02-2013

 

Een gebrek aan twijfel leidt tot een gebrek aan creativiteit.

Citaat van E.J. Ouweneel (filosoof)

 

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 


Nieuwsbrief nummer 19, december 2012
 
Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Er ging een schok door de aanwezigen vrijdag 30 november toen rond 16.00 uur de voorzitter van de internationale jury Utrecht niet genoemd had. Een grote groep betrokkenen die hoopten dat Utrecht de volgende ronde in zou gaan voor Culturele hoofdstad van Europa 2018 keek naar de bekendmaking in de kapel van het Centraal Museum.

Heftige teleurstelling, verbijstering en ongeloof. Utrecht zit niet in de volgende ronde!

Al gauw herstellende men zich en zoemde Plan B rond. Er is zoveel in gang gezet in de afgelopen jaren in cultureel Utrecht, dat momentum kan en mag niet verloren gaan. Wethouder Mirjam de Rijk begon op alle gedragen buttons met 'Ik ben 18' de acht in een zeven te veranderen. We gaan door en doen het gewoon een jaar eerder om te laten zien wat we kunnen. 'Ik ben 17' is geboren!

Uiteraard gaat Go APE! ook gewoon door. Nu moeten we het nog meer zelf doen met behulp van onze contacten en netwerk. Het energiepark in USP DE Uithof moet er komen, wellicht gaat het iets langzamer, andere omvang, maar het moet er nog steeds komen. Gewoon omdat het een goed plan is.

Hopelijk gaat Plan B lukken.

Bij dezen wil ik iedereen die met het bidbook te maken heeft een hart onder de riem steken. Het is en was een mooi bidbook en veel van de plannen kunnen nog steeds gerealiseerd worden. Bedankt voor al het werk dat jullie verzet hebben, laat het niet allemaal voor niks zijn.

Het stichtingsbestuur heeft afgelopen week afscheid genomen van Irma de Pater-Stehouwer, Marnix van der Vat en Dorien Bouwman. Een maand geleden hebben zij om persoonlijke redenen (nieuwe studie, verhuizingen, nieuwe baan) aangegeven dat nu Go APE! in het bidbook stond het een mooi moment was om uittreden. Hartelijk dank voor jullie hulp en inzet voor Go APE!

Dus moest er ook een nieuw bestuurslid gevonden worden. Dat bleek niet moeilijk te zijn, een keer vragen een Petra Barendregt zei ja. Petra is manager bedrijfsvoering bij hetzelfde departement waar ik werk, we kennen elkaar al redelijk lang en zitten ook samen in een ander bestuur. Een prima aanwinst voor stichting KEP!

Het projectteam Lunetten heeft de eerste successen binnen, twee toegekende subsidies!

We zijn nu druk bezig om nieuwe subsidieaanvragen te schrijven om de rest van het geld bij elkaar te krijgen voor De energiebron van Lunetten. Zoals gezegd: wij gaan door.

We gaan nu samenwerken met verschillende bewonersgroepen en de basisscholen om midden Lunetten het duurzaamste gebied van Lunetten te maken.

Het was leuk om bij Ecofys de eerste lezing over Go APE! te mogen geven. Dat smaakt naar meer.

o Openbaarmaking van het bidbook Utrecht 2018 30-10-2012

o Finale Samenspel Rabobank 04-11-2012

o Workshop Canvas Businessmodel 08-11-2012

o Lunchtalk bij Ecofys over Go Ape! 13-11-2012

o Overleg PT Lunetten 13-11-2012

o Overleg met Monique Mourits en Nicoline Meijer 14-11-2012

o Afspraak met Nicoline Meijer House of Commons 19-11-2012

o Kennismaking nieuw bestuurslid 20-11-2012

o The Office netwerken 21-11-2012

o KEP-bestuursvergadering afscheid van Irma, Dorien en Marnix en welkom Petra 26-11-2012

o Utrecht uitgeschakeld als culturele hoofdstad in 2018 30-11-2012

En om tenslotte deze nieuwsbrief te beëindigen met een prachtige schommelinstallatie in Guimarães Portugal.

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief nummer 18, november 2012
 
Beste geïnteresseerden, sympathisanten en ondersteuners van Go APE!,

Altijd weer wennen dat het na het terug zetten van de klok weer zo vroeg donker is.
Dit is nieuwsbrief nummer 18, dat zijn dus achttien maanden Go APE!
Mogen we best wel een beetje trots op zijn en dat zijn we ook.
We zitten vol plannen voor de toekomst, maar zijn momenteel ook lekker bezig met de kunstinstallatie in Lunetten. En we staan in het bidbook!
 
Het bedrijf BergToys in Ede steunt ons nu ook en heeft ons vijf reuze pakketten met MOOV-onderdelen toegezegd. MOOV kan je vergelijken met hele grote houten mecano-elementen. We willen MOOV gebruiken in een studentenproject van de Hogeschool Utrecht, opleiding Natuur & Techniek. Er heeft al een eerste oriënterend gesprek met Erlijn Eweg, coördinator Duurzaamheid HU, en een paar docenten plaatsgevonden.
 
Een leerzaam gesprek hebben Herman Eijdems en ik gehad met Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de Technische Universiteit Delft en mede oprichter van Ecofys. Ons beider invalshoek was wat anders, Ad gaat voor hightech en wij meer voor lowtech als het gaat om het maken van energie. Menskracht versus zon, wind en biomassa. Go APE! sluit zijn ogen niet voor deze alternatieve energiebronnen en in het kunstzinnig energiepark zal er waarschijnlijk ook plaats zijn voor die energiebronnen.
 
Daarna kwam ik per toeval in contact met iemand van Ecofys die mijn LinkedIn-profiel had bekeken, ene Pim Rooijmans (met ij). Uiteraard moest daar een afspraak uit volgen, de receptioniste keek me iets vreemd aan toen ze vraag voor wie ik kwam en wie ik was.
Het is goed gekomen en over drie weken mag ik een lunchtalk geven bij Ecofys.
 
Het projectteam, Marieke Vriend en Marjon Boers, heeft een heel goed gesprek gehad met de directeur van basisschool de Spits. Peter Kooy wil zijn school zo duurzaam mogelijk maken en heeft Go APE! gevraagd om dat zichtbaar te maken middels De energiebron van Lunetten.
Momenteel zijn er vier subsidieaanvragen in behandeling bij diverse fondsen en de gemeente om deze kunstinstallatie te kunnen financieren.
 
En dan natuurlijk afgelopen dinsdag het belangrijke moment waar we lang op gewacht hebben, het bidbook voor Utrecht 2018, Culturele hoofdstad van Europa.
We waren getuige van een mooie presentatie waar de wil en overtuiging duidelijk naar voren kwam om Utrecht tot Culturele hoofdstad te maken. In de presentaties, het bidbook en de samenvatting werden geen namen genoemd, wel omschrijvingen, in alle drie die uitingen komen we voor, zelfs als een Lego-kunstinstallatie!
 
Niet slecht en een goede start om verder te gaan waar we mee bezig zijn.
We hebben goed kunnen netwerken, kortom een zeer positieve avond voor Utrecht en zeker voor Go APE!
Columnist Cees Grimbergen schrijft woensdagochtend in het AD/UN: ‘Ik proefde van wat Uterèg hééft, maar te vaak verbergt: elan, begeestering, toewijding, verbeelding.’
 
Opvallend was verder dat veel indieners van plannen zeiden dat ze willen doorgaan met hun idee zelfs als Utrecht het per ongeluk niet zou worden. Het momentum is daar, nu dus doorpakken!
 
Hier vind je het bidbook en de samenvatting http://www.utrecht2018.eu/ en kijk dan op pagina 61, 151, 165, 284 voor Go APE!
Verder staan veel van onze gesprekspartners en ondersteuners prominent in het bidbook en is er veel aandacht voor duurzaamheid.
Genoeg om met passie en volharding bezig te blijven met Go APE!
 
Green opportunity! - Art Park of Energy
 
o        E-mail waarin partners van Go APE! ondersteuners van Go APE! worden 08-10-2012
o        Overleg met Berg Toys over samenwerking 09-10-2012
o        Berg Toys Germa Bokhorst ondersteuner 15-10-2012
o        Vergadering PT Lunetten 16-10-2012
o        Overleg met Pim Rooijmans Ecofys 24-10-2012
o        Overleg tussen PT Lunetten en Peter Kooy van basisschool De Spits 25-10-2012
o        Drie subsidieaanvragen de deur uit 30-10-2012
o        Openbaarmaking van het bidbook Utrecht 2018 30-10-2012
o        Finale Samenspel Rabobank 04-11-2012
o        Afspraak met Nicoline Meijer House of Commons 07-11-2012
o        Bijeenkomst van Greenrooms 14-11-2012
o        Lezing Cartesius Museum Van verderlicht tot veerkracht 15-11-2012

 
En om tenslotte deze nieuwsbrief te beëindigen een breimachine op windkracht.
 
Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

 Nieuwsbrief nummer 17, september 2012
 
Beste geïnteresseerden, sympathisant, ondersteuners en partners van Go APE!,
 
Afgelopen weekeinde was in en rond Culemborg de kunsttentoonstelling LekArt. Lisette Le blanc was de gastconservator van deze editie 2012.
Kunst en emotie, bij mij werkte het. Een installatie met spiegels en kleine tentjes van Anita van Overmeeren in de Grote Kerk en de inktschilderijen op rijstpapier van Susan Reijnders, prachtige kleuren. Ik moest aan de pentekeningen van mijn vader denken.
 
Het projectteam van Go APE! is momenteel druk bezig om fondsen te vergaren voor de kunstinstallatie De energiebron van Lunetten, een kunstwerk van Marieke Vriend.
En fondsenwerven gaat van au! De eerste aanvraag werd binnen vier dagen na insturen al afgewezen. Dat was een domper. Toch maar even bellen en toen bleek dat het een vergissing was dat het toch wel een kunstproject was en niet alleen over energie ging. Het  verzoek tot herziening is ingestuurd zodat we als nog mee mogen doen met de komende subsidieronde. Pfff, bellen is soms toch wel handig!
Helaas zijn we bij het Samenspel van de Rabobank niet in de finaleronde terecht gekomen. Hier wreekt zich het netwerk dat we hebben opgebouwd, de helft van de jury was partner/sympathisant van Go APE! Dat was een beetje te veel van het goede. De overgebleven juryleden waren gelukkig wel positief over Go APE! Vol goede moed gaan we op zoek naar andere sponsors en subsidieverstrekkers. Passie en volharding!
 
Op maandag 3 september hebben Marion Beltman en ik de opening van het Cartesius Museum University bijgewoond, de lezing werd verzorgd door Giep Hagoort en ging over robots en de creatieve industrie. Hagoort had het over een park met robots, u begrijpt dat mij dat wel aanspraak, een soort beeldenpark met installaties.
 
Een andere culturele activiteit was de reis met de kunstenaarsalliantie Utrecht Zuid naar de Verbeke Foundation in Kemzeke, België.
De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als ‘kunstenvrijplaats’ ook kansen aan jonge kunstenaars.
Deze reis werd georganiseerd door Lisette Le blanc en Marijke Reuvers en gesponsord door de Vrede van Utrecht. Zeker een plek om naar terug te gaan.
 
Er staan natuurlijk weer de nodige gesprekken gepland, de komende weken oa met Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de Technische Universiteit Delft, Erlijn Eweg coördinator Duurzaamheid van de Hogeschool Utrecht, en ook een gesprek met Berg Toys in Ede staat op de rol.
 
Nog zes weken en dan wordt het bidbook Utrecht2018 gepresenteerd. Staan we er in? Geen idee, maar in het Vrede van Utrecht magazine en ook op de website van de Vrede van Utrecht wordt indirect gerept over Go APE!:
Het Utrecht Science Park in De Uithof is een beeldend attractiepark van schone en duurzame energie.
 
Gesprekken en activiteiten

overleg met Ludo Hellebrekers voorzitter KNMvD 20-08-2012

Overleg kunstinstallatie Lunetten 21-08-2012

Overleg met Jean Boumans en Mathilde Heyns 27-08-2012

De energiebron van Lunetten op website Samenspel Rabobank 29-08-2012

Aanvraag VSBfonds verstuurd 30-08-2012

Openingslezing CAMU University door Giep Hagoort 3-9-2012

Arjan Bisperink Nijha, partner 7-9-2012

Charlot Teng en Annemieke van Doorn partner met greenrooms@utrecht 10-09-2012

Pitch voor het Samenspel Rabobank 12-9-2012

Culturele reis naar de Verbeke Foundation 15-09-2012

Informatiebijeenkomst over de inrichting stationsplein Lunetten 17-09-2012

Overleg met Paul Verweel jurylid Samenspel 19-09-2012

Vergadering PT Lunetten 25-09-2012

Afspraak met Erlijn Eweg HU over samenwerking 01-10-2012

Afspraak met Ad van Wijk (voorheen Econcern/Ecofys) 01-10-2012

Afspraak met Berg Toys Ede 09-10-2012

En om tenslotte deze nieuwsbrief te beëindigen met de volgende stelling en artikelen nav dOCUMENTA (13):
- Interview met Carolyn Christov-Bakargiev, artistiek leider van dOCUMENTA(13) over duurzame energie, kunst en de grootste moderne kunsttentoonstelling ter wereld:
- Energy unequal to Art? door Susanne Henkel.
- Susanne Henkel over duurzaamheid en energie en kunst
 
Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

 

Nieuwsbrief 16, juli/augustus 2012

Beste lezer en ondersteuner van Go APE!,

Vakantietijd, mooie tijd.

Hopelijk hebben jullie ook een fijne tijd gehad of gaan jullie een goede vaknatie tegemoet.

Zelf zat ik in Frankrijk deze nieuwsbrief te schrijven. Een huisje in de Bourgogne, heerlijk stil, rustgevend, lekker ontspannen.

Wat is er zoal de afgelopen tijd gebeurd met Go APE?

Wel we hebben een succesvolle première van het Go APE-project gehad bij festival de Beschaving. Een installatie met de batterij van de IPO-studenten en de interactieve jurken van Daan Roosegaarde. Het prototype werkte en de studenten zijn geslaagd voor hun project.

Met veel dank aan Brunhilde Wijlaars die het wetenschappelijke deel van het festival heeft georganiseerd. Ook dank aan de Vrede van Utrecht, de Botanische tuinen en firma Boon Edam voor hun bijdrage aan het project.

Verder wil ik Wim Wal bedanken voor het ontwerp van de Go APE-banner.

De formule van een bedrijf zoeken en deze dan verbinden aan een kunstenaar is goed bevallen en dat zullen we in de toekomst vaker gaan proberen. Op dit moment zijn we in contact met twee bedrijven die mogelijk kunnen helpen bij het bouwen van de kunstinstallatie in Lunetten.

Deze kunstinstallatie 'De energiebron van Lunetten' moet klaar zijn in juni 2013. Het ontwerp is van kunstenares Marieke Vriend. Naast de installatie wordt er ook gewerkt aan een kunsteducatieprogramma voor de basisscholen in Lunetten door Marjon Boers.

Festival De Beschaving

Wat gaan we zoal doen met Go APE!

Een van de manieren om geld bij elkaar te krijgen is het doen van subsidieaanvragen. eind deze maand moeten er twee zijn ingediend, oa bij het Samenspel van de Rabobank. Een wedstrijd waarbij een jury de finalisten selecteert waarna de leden van de Rabobank de winnaars mogen aanwijzen. Er is een redelijk groot geldbedrag te verdelen onder de winnaars.

Er is ook een publieksprijs via de website van het Samenspel. Daar zal ik u binnenkort over berichten. Go APE! heeft nl. heel veel likes/stemmen nodig! Dus gaan we iedereen mobiliseren.

Go APE! banner

Genoeg te doen, ontwerp Lunetten, subsidies, netwerken, programmaplan en projectplannen.

Verder is het grote wachten begonnen naar de aanbieding van het bidbook Utrecht 2018.

Nog elf weken!

Gesprekken en activiteiten

 • Start projectbureau Go APE! 02-06-2012
 • Ieke Benschop, Natuur en Milieufederatie Utrecht, overleg en partner 06-06-2012
 • HU-symposium bezocht Duurzaam Doen 22-06-2012
 • Eindpresentatie IPO-studenten Den Haag 25-06-2012
 • Overleg over kunstinstallatie Marieke Vriend, 28-06-2012
 • Festival de Beschaving met het Go APE-project, Studio Roosegaarde en IPO 30-06-2012
 • Overleg met Peter de Haan, Vrede van Utrecht 03-07-2012
 • Marjon de Boer overleg met VSB-fonds 09-07-2012
 • Overleg over kunstinstallatie Marieke Vriend 11-07-2012
 • Rondleiding USP onderleiding van Floris de Gelder 12-07-2012
 • Verrijkingsavond Samenspel Rabobank 30-07-2012
 • Arjan Bisperink Nijha Lochem, overleg 02-08-2012
 • Floris de Gelder, overleg 07-08-2012

Met vriendelijke groeten en Go APE!

Pim Rooymans

Woensdag 30 oktober presenteert Utrecht2018 de plannen waarmee Utrecht de titel voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 in de wacht wil slepen.

 

Update 15, 3 juni 2012

Beste lezer en ondersteuner van Go APE!,

Eerst het goede of eerst het slechte nieuws?

Laten we beginnen met goed nieuws, stichting KEP bestaat sinds 17 mei 2012 een jaar!

Projecten

En dan het slechte nieuws, de subsidieaanvraag voor de Go APE! installatie kinderboerderij Nieuw Rotsoord is afgewezen. Maar niet te lang getreurd, door het beargumenteerde advies weten we nu dat de volgende aanvragen anders moeten. Hier kunnen we ons voordeel meedoen. We gaan dus absoluut niet bij de pakken neerzitten, maar er keihard tegen aan.

Er is overigens meer goed nieuws dan slecht nieuws. De HKU-studenten hebben hun eindpresentatie gegeven over het 'Doghouse of Fun' en 'Pighouse of Fun'. Het zijn schetsen voor kunstinstallaties waarbij de dieren energie maken. Op Youtube is een video te zien van het 'Doghouse of Fun'.

De originele muziek die gebruikt is voor het filmpje was van Madness met House of Fun, helaas vanwege auteursrechten kan dat muziekje niet gebruikt worden voor dit filmpje.

Met dank aan de HKU-studenten voor het uitvoeren van dit project en Elias Tieleman voor de begeleiding.

doghouse1 doghouse2

De IPO-studenten zijn nu aan het bouwen aan de energiemodule. Ze hebben een heleboel materiaal gekregen oa van Boon Edam, en een lading led-strips. Daar kun je leuke dingen meedoen, bijv. de modules verbinden met Intimacy, de jurken van Daan Roosegaarde.

Nog vier weken te gaan, 30 juni festival de Beschaving. De toegangskaarten zijn goedkoper geworden.

Nog een goed bericht is de ontvangst van het concept voor een installatie voor het fortenfeest Lunetten in 2013 van Marieke Vriend. Ze combineert geestelijke en lichamelijke energie in de ontwerpen, mooie creatieve ideeën die vragen om uitgevoerd te worden. Een proefinstallatie zou kunnen dienen als waterpomp voor de nieuwe buurtmoestuin aan de Ridderlaan, een initiatief van Patricia de Nijs.

Herman Eijdems is nu de coördinator van het projectbureau van Go APE! Herman is bouwfysicus met speciale belangstelling voor duurzaamheid en energie. Doel zal zijn het opzetten van de projectorganisatie, ondersteuning bij het realiseren van Go APE-projecten en fondsenwerving.

Gesprekken

Een gesprek bij de Dierenbescherming met Edwin Virginia en Marianne Kuil was nuttig vanwege het project met de HKU en een idee dat Alessia Ortolani en ik momenteel aan het uitwerken zijn voor het CartesiusMuseum.

Donderdag 31 mei was ik bij het symposium Proeftuin Nieuwe Maatschappelijke Energie voor een Duurzaam Utrecht 2012 georganiseerd door het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Daar heb ik meegedaan aan een workshop over energie en heb ik interessante contacten gelegd, o.a. met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de gemeente Nieuwegein, Landschap Erfgoed Utrecht en uiteraard het IVN.

Jacqueline Cramer heeft daar de eerste Go APE!-sleutelhanger gekregen.

Door allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan en het netwerk uit te breiden werkt Go APE! aan het realiseren van zijn doelstelling:

een beeldenpark in Utrecht met minstens 30 kunstinstallaties die d.m.v. menskracht energie opwekken.

Bewustwording, participatie, duurzaamheid en voorlichting zijn de sleutelwoorden.

Duurzaamheid zichtbaar maken m.b.v. kunst en participatie!

Woensdag 30 oktober presenteert Utrecht2018 de plannen waarmee Utrecht de titel voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 in de wacht wil slepen.

Gesprekken en activiteiten

o Herman Eijdems, gaat Go APE! projectbureau opzetten 02-05-2012

o Derde overleg met studenten IPO en docenten over project 03-05-2012

o Marieke Vriend, overleg en partner 04-05-2012

o Dierenbescherming, Erwin Virginia en Marianne Kuil, overleg 08-05-2012

o Presentatie over Go APE! voor project moestuin Ridderlaan 08-05-2012

o Bijeenkomst kunstenaars in zuid 16-05-2012

o Stichting KEP bestaat 1 jaar 17-05-2012

o Eindpresentatie HKU-studenten 24-05-2012

o Overleg met IPO-studenten 29-05-2012

o Overleg met Marieke Vriend over ontwerp voor Lunetten 30-05-2012

o Symposium Proeftuin Nieuwe Maatschappelijke Energie voor een Duurzaam Utrecht 2012, 31-05-2012

o Start projectbureau Go APE! 02-06-2012

Ter afsluiting

Vormen van energie:

Kinetische energie (bewegingsenergie)

Gravitatie-energie (energieverandering in een gravitatieveld)

Nucleaire energie (kernenergie)

Warmte (thermische energie)

Straling

Chemische energie

Elektrische energie.

 

Update 14, 1 mei 2012

Beste lezer en ondersteuner van Go APE!,
  
Koninginnedag, Oranjefeest, veel mensen op de been, vrijmarkt in Utrecht.
Volgend jaar zouden we daar iets mee moeten doen, heel veel mensen die energie kunnen opwekken. Een samenwerking tussen kunstenaars, de gemeente Utrecht, de Vrede van Utrecht, het bedrijfsleven en Go APE! Iets om over na te denken.

Duurzaamheid zichtbaar maken!
 
Bidbook Utrecht 2018
Nog een half jaar wachten voor dat het bidbook Utrecht 2018 gepresenteerd wordt. Het is een lange procedure vanwege de concurrentie met de andere vier steden die meedingen. Toch duurt het best lang tussen de inleverdatum en het openbaar maken, bijna 1½ jaar. Dus nog een half jaar onzekerheid voor de indieners.
Voor Go APE! zitten er twee kanten aan, we gaan ondertussen gewoon onze gang met het uitwerken van het project, netwerken, opdrachten verstrekken, samenwerkingsverbanden zoeken en plannen maken. Aan de andere kant zou het helpen om te weten waar je staat in het bidbook, de voorkant (het programma) of aan de achterkant (de bijlage). Helaas weten we het niet, maar luisterend naar de mensen die we gesproken hebben maken we een redelijke kans om aan de voorkant te zitten. Wie weet?

Projecten
Ondertussen werken de studenten van de Haagse Hogeschool gestaag door aan hun energieopwekkende eenheid. Bij het laatste bezoek is er een keuze gemaakt uit de schetsen, de batterijversie wordt nu verder ontwikkelt. Spannend.

De studenten van de HKU hebben in een tussenrapportage hun ideeën laten zien, een 'Doghouse of Fun'. Ze hebben zelfs een korte animatiefilm gemaakt van het idee. Erg leuk.
 
De organisatie voor het festival de Beschaving is nu druk bezig met alle voorbereidingen, veel e-mails en telefoontjes met Brunhilde Wijlaars en Daan Roosegaarde over de plek waar de jurken en de energieopwekkende module komt te staan, licht, podium, programmaboekje.

Vandaag gehoord dat de buurtmoestuinen aan de Ridderlaan geld hebben gekregen voor de verdere ontwikkelingen we gaan kijken wat we met Go APE! kunnen doen. Iets met een waterpomp.

Twee weken geleden was er op zaterdag een mooi voorstelling op en rond de vier lunetten, 'Licht op de linie'. Het gaf een goed beeld van het grote wijkfeest in Lunetten volgend jaar juni 2013, waar een groep enthousiaste wijkbewoners druk mee bezig is dit te organiseren. Daar wil Go APE! ook zijn steentje aan bijdrage.

Gesprekken
Tijdens het Kenniscafé Utrecht 2018 begin april ben ik in contact gekomen met Arnoud van Mosselveld. Hij heeft een plan om de Hollandse Waterlinieforten te gebruiken als locatie voor verschillende EU-steden om zich te manifesteren. Dat zou mooi aan kunnen sluiten met het Go APE!-plan om trio's van kunstenaar/kunstacademie/technische school uit verschillende EU-steden kunstinstallaties te laten. Deze zouden dan op de forten geplaatst kunnen worden.
Het is ook gelukt om met Edwin Jacobs een gesprek te hebben. Heel interessant en informatief en we zijn heel blij dat ook hij partner is van Go APE!
En we zijn in contact gekomen met Herman Eijdems die de stichting Kunstzinnig Energiepark wil helpen een professionele projectorganisatie op te zetten. We groeien daar langzaam naar toe met alle projecten en de ambitie die we hebben. Daar kunnen we zeker hulp bij gebruiken.
 
Gesprekken en activiteiten
- Tussenrapportage HKU-studenten, 05-05-2012

- Arnoud van Mosselveld, overleg en partner, 10-04-2012

- Tussenrapportage IPO-studenten, 12-04-2012

- Edwin Jacobs, overleg en partner, 13-04-2012

- Brainstorm Lunetten, 19-04-2012

- Kenniscafé Utrecht 2018 bij City2Cities, 25-04-2012

- Overleg met Herman Eijdems, 25-04-2012

- Bijeenkomst Rotslab, 26-04-2012  

Duurzaamheid zichtbaar maken, dat is niet eenvoudig, maar Go APE! biedt wel een structuur om daarbij te helpen.
 
Tot slot nog een citaat over duurzaamheid van United Nations World Commission:
“Meeting the needs of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

 

Update 13, 1 april 2012

Beste geïnteresseerden en partners van Go APE!,

Het is koud buiten, april doet wat het wil. Een mooi moment om een update te schrijven met daarin de stand van zaken betreffende Go APE!

We zijn nu ruim een jaar bezig met het kunstproject en het begin van de eerste kunstinstallatie is er. Op 29 februari hebben we de eerste schetsontwerpen van Daan van Geijlswijk kunnen presenteren tijdens een wat karig bezochte bijeenkomst bij de Kinderboerderij Nieuw Rotsoord.

Drie schetsontwerpen die u eerder deze maand heeft gezien en waar u een voorkeur voor kon uitspreken. Bij deze update stuur ik ze nog een keer mee, zodat diegene die nog niet gestemd hebben dat als nog kunnen doen. Volgende week gaan we een basisschool bezoeken met Daan van Geijlswijk en Angelique Jacobs om ook de kinderen te vragen welke installatie zij het leukste vinden.

Gesprekken en activiteiten

o        Studenten Haagse Hogeschool afd. IPO, overleg project energieopwekkende eenheid, 13-02-2012

o        Het is een jaar geleden dat het idee voor een kunstzinnig energiepark is ontstaan, 22-02-2012

o        Tweede overleg met studenten IPO en docenten over project, 23-02-2012

o        Voorlichtingsbijeenkomst kinderboerderij Nieuw Rotsoord, 29-02-2012

o        Subsidieaanvraag Kinderboerderij Nieuw Rotsoord ingediend bij DMO, afd CZ,

     29-02-2012

o        Annemieke van Doorn, Concire conceptionele gebiedsontwikkeling, overleg en partner, 02-03-2012

o        Bijeenkomst Energiek Lunetten, 06-03-2012

o        Zoekopdracht aan Marion Beltman voor kunstenaar "dorpsfeest" Lunetten 2013, 12-03-2012

o        Briefing HKU-studenten per e-mail, 16-03-2012

o        Kenniscafé Utrecht 2018 in Winkel van Sinkel, 25-03-2012

o        Erik Uitenbogaard, Cartesiusmuseum, overleg en partner, 29-03-2012

o        Herman Eijdems, P2P-Consult, overleg en partner, 29-03-2012

o        Richard Kraan, PwC, overleg en partner, 30-03-2012

Er zijn weer nieuwe partners van Go APE! bijgekomen uit verschillende disciplines die een mooie aanvulling zijn op het brede palet van ondersteuners van ons kunstproject. Hier komt bijvoorbeeld het volgende idee uit voort: een kunstfietsroute die de stad via Rijnsweerd verbind met De Uithof, fietspaden die energie opwekken waarmee langgerekte installaties langs de fietsroute in beweging worden gezet.

Het is ook gelukt om met Edwin Jacobs van het Centraal Museum een afspraak te maken.

Projecten

Deze week is er weer overleg met de HKU-studenten en ik ben zeer benieuwd naar oa hun interpretatie van een kunstinstallatie met dierkracht. De IPO-studenten die bezig zijn met de energieopwekkende eenheid hebben een subsidie in de wacht gesleept van de stichting STHO die een kennisvoucher heeft toegezegd ter waarde van 1000 euro voor het maken van een prototype. Bovendien hebben ze materialen van Boon Edam gekregen om te gebruiken voor de eenheid.

We zijn lekker bezig met Go APE! en als we dan van die kleine positieve hints krijgen, zoals van Peter de Haan tijdens zijn praatje in het Kenniscafé vorige week zondag, dan geeft dat weer extra energie, creatieve impulsen.

Mocht u nog niet uw voorkeur hebben uitgesproken voor een van de drie schetsontwerpen dan kunt u dat nog doen tot 13 april. Stuur uw voorkeur per e-mail naar mij, alleen de naam is voldoende. 

En ter informatie de laatste versie van de Go APE!-folder.

Tot de volgende keer en ter afscheid een uitspraak van Groucho Marx.

A black cat crossing your path signifies that the animal is going somewhere

Met vriendelijke groeten,

Pim Rooymans

 

Update 12, 11 februari 2012

 

Beste partners, ondersteuners en geïnteresseerden van Go APE!,


We hebben niet stil gezeten in januari/februari en dat brengt Go APE! weer een treetje hoger op de ladder die we moeten beklimmen om ons idee van een beeldentuin met kunstinstallaties te realiseren.

Het netwerk breidt zich uit en ik moet zeggen dat ik het netwerken een leuk en interessant onderdeel vind van het hele proces. Tot nu toe is iedereen die we spreken enthousiast over Go APE! en bereid mee te denken en het project te steunen.

Dat geeft veel energie, geestelijke energie door menskracht!

 

Gesprekken

 

o        Rosanna Duttenhofer, Creative College ROC, overleg en partner 10-01-2012

o        Utrecht Manifest, bijeenkomst 11-01-2012

o        Bas Allart, Utrecht Valorisation Center, overleg en partner 16-01-2012

o        Han Bakker, telefonisch gesprek 17-01-2012

o        Wouter Pijzel, NOVU en ProtoSpace, overleg en partner 19-01-2012

o        Brunhilde Wijlaars, Centrum Wetenschap en Cultuur UU, overleg De Beschaving 23-01-2012

o        Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute, overleg 24-01-2012

o        Eva Meijer en Tatjana Visak, congres Minding Animals, overleg 25-01-2012

o        Floris de Gelder, Utrecht Science Park, overleg 26-01-2012

o        Peter de Haan, telefonische gesprek, 26-01-2012

o        Arie Oudijk, directeur Botanische Tuinen UU, overleg en partner 27-01-2012

o        Samen met Daan van Geijlswijk gesproken met Angelique Jacobs over de plek bij kinderboerderij Nieuw rotsoord, 1-2-2012

o        Annemarte van Kruchten (stichting Move), overleg 1-2-2012

o        Elias Tieleman, project samenwerking HKU en Go APE! 2-2-2012

o        Hans Glerum, Industrieel Product Ontwerpen Den Haag, project voor studenten 2-2-2012

o        Rotslab, bijeenkomst 3-2-2012

o        Joop van den Bosch, Michelle Jacobs, Creative College ROC, overleg 09-02-2012

o        Derdejaars studenten Fine Arts HKU BKV, presentatie gegeven als externe opdrachtgever voor de start van hun project 09-02-2012

o        Vierdejaars studenten IPO Haagse Hogeschool, start van hun bedrijfsproject 10-02-2012

 

Praten met mensen levert weer nieuwe contacten op en nieuwe inzichten. Een open deur, maar hier levert het ook nog wat meer op. Go APE! mag tot het einde van het jaar gratis gebruik mogen maken van ProtoSpace, www.protospace.nl, een laboratorium waar gebruikers hun ideeën kunnen omzetten in producten. Ze hebben daar 3D-printers, lasersnijders en nog meer geavanceerde apparatuur. Een mooi aanbod!

 

En er is een consensus zichtbaar dat de ideale plek voor de beeldentuin toch wel De Uithof (Utrecht Science Park) zou moeten zijn, meer specifiek de Botanische Tuinen. De combinatie kunst en techniek is dan goed zichtbaar te maken in deze omgeving.

 

Projecten

 

Er zijn de afgelopen week twee projecten met hogescholen gestart. Derdejaars studenten Fine Arts van de HKU (avondopleiding) zijn gestart met hun project voor Go APE! Het project bestaat uit twee opdrachten: hoe zou de beeldentuin in de Botanische Tuinen van de UU er uit kunnen zien en ontwerp een kunstinstallatie die d.m.v. dierkracht energie oplevert.

 

Vierdejaars studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen van de Haagse Hogeschool zijn ook de afgelopen week begonnen en daar is Go APE! de opdrachtgever voor het maken van een ontwerp van een module waarmee menskracht in energie kan worden omgezet. As. maandag hebben we het eerste gesprek met de studenten.

 

Na de zomervakantie gaan we mogelijk in zee met leerlingen van het Creative College. Het idee is om te kijken of de leerlingen onze website kunnen aanpakken, het beeldenpark kunnen visualiseren door het maken van filmpjes en wellicht het proces van de kunstinstallatie bij kinderboerderij Nieuw Rotsoord kunnen vastleggen in een documentaire.

 

Kunstinstallaties

 

Twee belangrijke gebeurtenissen:

1. Daan van Geijlswijk is op dit moment schetsontwerpen aan het maken voor de kunstinstallatie bij kinderboerderij Nieuw Rotsoord. Woensdag 29 februari om 19.00 uur is er een bijeenkomst georganiseerd bij de kinderboerderij waar de bewoners en de kinderen kunnen meepraten over de schetsontwerpen.

2. Het budget voor Intimacy van Daan Roosegaarde is geregeld voor het festival De Beschaving 30 juni, met dank aan allen die financieel hebben bijgedragen! We zijn nog in onderhandeling met een partner voor de energieopwekkende eenheid die samen met Intimacy een installatie moet vormen.

 

Zo, dat was het voor deze update, de twaalfde alweer.

Op 22 februari is het een jaar geleden dat ik een lezing bezocht van Peter de Haan georganiseerd door Marion Belman en waar het idee van een kunstzinnig energiepark ontstond................

 

Met vriendelijke groeten,

 

Pim Rooymans

Nieuwsbrief nummer 34, 24 februari 2015

Beste geïnteresseerden en ondersteuners van Go APE!,

Alweer februari, de dagen worden langer, de lente komt er aan.
Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met deze keer aandacht voor twee vacatures in het bestuur van KEP,  het initiatievenboek, kennismarkt energie, het Gezondste festival, debat over Mens&Machine, een duurzaamheidsquiz, Verkeerstuin Utrecht en De energiebron van Lunetten in de media.

Twee vacatures bij Stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP) Klik op de link voor de volledige vacature
1. Functie: secretaris van het bestuur, onbezoldigde vacature, plaats: Utrecht
2. Functie: bestuurslid communicatie, onbezoldigde vacature, plaats: Utrecht
 
Het initiatievenboek van de stad Utrecht werd op 1 december overhandigd aan burgemeester Van Zanen, ook Go APE! staat er in. Utrecht maken we samen. Ruimte voor initiatief.


 Een impressie van het Gezondste (mini)festival tijdens Culturele Zondag op 11 januari jongstleden en hier de video van het festival, je herkent vast de Go APE-installaties.

 
Zaterdag 14 maart staan we op de kennismarkt energie in het Stadskantoor, 13.15-14.45 uur. Je bent van harte welkom.

Vorige week maandag hebben we een gesprek gehad met drie ambtenaren van de gemeente over mogelijkheden in park Transwijk voor Go APE! Daarbij kwam de Verkeerstuin Utrecht ter sprake en dat lijkt ons een mooie plek om plannen voor te maken. Er ligt een moestuin naast en een skatebaan. Dat biedt mogelijkheden voor het starten van initiatiefplan om die plek interessanter te maken met Go APE-installaties. Een duurzame verkeerstuin!
 
Op woensdag 3 juni 2015 vindt er een debat plaats met als thema: Mens&Machine
 Wordt de mens een machine, wordt de machine mens?
Tijdens deze debatavond zullen experts in onze regio (UU, HKU, Go APE, CAMU, ASOM) een verdiepingsslag leveren m.b.t. de thema's: angst voor de technologie, relatie met duurzaamheid, artistieke interventies door kunstenaars en ontwerpers. Het debat zal ook bijdragen aan een verdere fundering van het beoogde MEMApark van Go APE! en ROBOPARK, in samenwerking met CAMU. De opzet zal kleinschalig zijn, zo'n 25 personen nemen op uitnodiging plaats. Voorlopige planning: start 19.00, einde 22.30 uur.
 
Een beetje googlen op internet en dan vind je een hele boel hits over De energiebron van Lunetten. Twintig keer De energiebron van Lunetten in de media (klik op de link voor het volledige overzicht).
Afgelopen weekend is er nog onderhoud gepleegd aan de energiewielen door Marjon, Otto en Herman en ze zoeven nu weer als vanouds.
 
En een quiz over duurzaamheid uit het radioprogramma “de avond van 2033”, test jezelf.
 
Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor Go APE! dan hou ik me ten zeerste aanbevolen.
Go APE! - Art Park of Energy = beweging, energie, kunst

Met vriendelijke groeten en Go APE!, Pim Rooymans

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4