Home

Go APE! - Art Park of Energy =

beweging, energie, kunst

 

Go APE! – Art Park of Energy is het kunstproject waarbij door spierkracht energie wordt opgewekt in kunstinstallaties. Go APE! wil kinderen en volwassenen meer bewust maken van hun energiegebruik en ideeën over energie, en hier een oplossing voor aandragen. Kunst kan aan het huidige energiedebat een verfrissende bijdrage leveren. Spierkracht als energiebron. Back to the roots.

Het nieuwste project is toegekend, start begin 2022 en heet het Lisdoddelint.

tillen met spierkracht-obelisk

http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html

Go APE! wil zoveel mogelijk kunstinstallaties bouwen. Deze installaties worden ontworpen door kunstenaars en zijn kunstzinnig van aard, origineel, leuk, inspirerend en uitnodigend. Go APE! schept de voorwaarden voor de kunstenaar om de installatie te maken, waarbij we een belangrijke voorwaarde meegeven; de installatie creëert bewustwording rondom het energievraagstuk doordat er middels spierkracht energie wordt opgewekt. Deze kunstinstallaties komen in de stad en provincie Utrecht.

KUNST(-interventies) die bijdragen aan de bewustwording over het klimaatvraagstuk. 


Zolang de mens meer van de aarde neemt dan geeft,

blijft duurzaamheid een mythe (De Correspondent)

Het kunstproject Go APE! is in 2011 gestart.

Drie animatiefilmpjes, klik op de plaatjes en de video opent in vimeo.

DevL
 De energiebron van Lunetten (Kevin Slothouwer)

    doghouse of fun
 Doghouse of fun (Kevin Slothouwer)

  Legoschommel
De Lego-wip