Home

Go APE! - Art Park of Energy =

beweging, energie, kunst


Waarom Go APE!?

Go APE! – Art Park of Energy is het kunstproject van stichting Kunstzinnig Energiepark dat in 2011 is gestart. Het speelt in op twee belangrijke maatschappelijke thema’s: bewustwording van overmatig energiegebruik en de gevolgen daarvan enerzijds en de toename van het aantal mensen met overgewicht -de opslag van energie in het menselijk lichaam- anderzijds.

Doel van Go APE! is om mensen meer bewust te maken van deze thema’s en hier een oplossing voor aan te dragen.

Hoe realiseert Go APE! deze doelstelling?

De stichting heeft als doel om minstens één installatie per jaar te realiseren. Deze installatie wordt ontworpen door een kunstenaar en wordt op ambachtelijke wijze vervaardigd. De installaties zijn kunstzinnig van aard, origineel, leuk, inspirerend en uitnodigend. De stichting tracht de voorwaarden te scheppen voor de kunstenaar om een object te maken, waarbij we een belangrijke voorwaarde meegeven; de installatie creëert bewustwording rondom het energievraagstuk en gezondheid, doordat er middels menskracht energie wordt opgewekt. Deze installaties leiden uiteindelijk tot een kunstzinnig park of route door de stad.

Tevens is de stichting actief op verschillende evenementen; aan de hand van een aantal demo-opstellingen vertellen we onze visie.

Drie animatiefilmpjes, klik op de plaatjes en de video opent in vimeo.

DevL
  De energiebron van Lunetten

   doghouse of fun
Doghouse of fun

 Legoschommel
Lego-wip 

 

 

 


 


Aanvullende gegevens