Home

Go APE! - Art Park of Energy =

beweging, energie, kunst

 

Go APE! – Art Park of Energy is het kunstproject waarbij door spierkracht energie wordt opgewekt in kunstinstallaties. Go APE! wil kinderen en volwassenen meer bewust maken van hun energiegebruik en ideeën over energie, en hier een oplossing voor aandragen. Kunst kan aan het huidige energiedebat een verfrissende bijdrage leveren. Spierkracht als energiebron. Back to the roots.

tillen met spierkracht-obelisk

http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html

 

Go APE! wil per jaar een kunstinstallatie bouwen. Deze installatie wordt ontworpen door een kunstenaar en is kunstzinnig van aard, origineel, leuk, inspirerend en uitnodigend. Go APE! schept de voorwaarden voor de kunstenaar om de installatie te maken, waarbij we een belangrijke voorwaarde meegeven; de installatie creëert bewustwording rondom het energievraagstuk doordat er middels spierkracht energie wordt opgewekt. Deze kunstinstallaties leiden uiteindelijk tot een kunstzinnig park of route door de stad en provincie Utrecht.

 

Het kunstproject Go APE! is in 2011 gestart. 


Drie animatiefilmpjes, klik op de plaatjes en de video opent in vimeo.

DevL
  De energiebron van Lunetten (Kevin Slothouwer)

   doghouse of fun
Doghouse of fun (Kevin Slothouwer)

 Legoschommel
Lego-wip