Organisatie

Go APE! - Art Park of Energy is een initiatief van Pim Rooymans. Om het initiatief te realiseren hebben we de Stichting Kunstzinnig Energiepark (KEP) opgericht.

Jaarverslag stichting KEP 2015

 

Bestuur KEP:

Raad van Advies:

De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de beslissingen die het bestuur moet nemen en hierin de continuïteit van KEP te waarborgen.

 

Go APE! = Beweging, Energie en Kunst

Aanvullende gegevens