Visie

Het kunstproject Go APE! is ontstaan in februari 2011 als idee voor Utrecht Culturele hoofdstad van Europa. Daarna is de Stichting Kunstzinnig Energiepark op gericht, 17 mei 2011.

Missie Go APE! – Art Park of Energy


Verander de wereld

Klimaatverandering, broeikasgassen, zeespiegelstijging, uitsterven van dier- en plantsoorten, verdroging, armoede, honger en oorlogen zijn aan de orde van de dag. Politici hebben de mond vol van de gevolgen voor volgende generaties, maar in de praktijk gaat het dan meestal over financiële zaken zoals begrotingstekorten, aow en pensioenfondsen. Over klimaatveranderingen zijn ze minder stellig. Ze denken meestal maar vier jaar vooruit en zijn vooral bezig met de korte termijn.

Men zet dus slechts (te) kleine stapjes die op mondiaal niveau verre van voldoende zijn. Daar moeten we het dus niet van hebben, maar waarvan dan wel?

De kracht komt steeds meer van onderaf: van betrokken burgers, creatieven, ondernemers, van mensen met passie, idealen en een doel. Van onderaf, met kleine duurzame initiatieven, want veel kleintjes maken een grote. Al deze initiatieven leiden samen tot een duurzamere wereld. Als we bereidt zijn om een aantal stappen terug doen, bereiken we wellicht sneller ons doel: het verminderen van materiele productie en consumptie, maar dan zo dat er echt duurzame winst wordt geboekt.

WAAROM Go APE?

Go APE! – Art Park of Energy is het kunstproject van stichting Kunstzinnig Energiepark dat in 2011 is gestart. Het speelt in op twee belangrijke maatschappelijke thema’s: bewustwording van overmatig energiegebruik en de gevolgen daarvan enerzijds en de toename van het aantal mensen met overgewicht -de opslag van energie in het menselijk lichaam- anderzijds. Doel van Go APE! is om mensen meer bewust te maken van deze thema’s en hier een oplossing voor aan te dragen.

HOE realiseert Go APE! deze doelstelling?

De stichting heeft als doel om minstens één installatie per jaar te realiseren. Deze installatie wordt ontworpen door een kunstenaar en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Deze installaties leiden uiteindelijk tot een kunstzinnig park of route door de stad. We creëren bewustwording rondom het energievraagstuk en gezondheid door installaties te ontwikkelen die door menskracht energie opwekken. De installaties zijn kunstzinnig van aard, origineel, leuk, inspirerend en uitnodigend.

WAT heeft Go APE! gerealiseerd en wat doen we in de toekomst?

De energiebron van Lunetten is de eerste vaste installatie die Go APE! tot op heden heeft gerealiseerd: een familieschommel waarop meerdere personen tegelijkertijd kunnen schommelen en zo energie opwekken. De energiebron van Lunetten staat op het plein van basisschool De Spits en is in 2014 opgeleverd.

Daarnaast hebben we drie mobiele installaties voor evenementen.

Lopende projecten:

  • Samenwerking met speeltuin Noordse Park
  • De cirkel van Houten (werktitel)
  • MeMa-Park
  • Fitnesscontainer
  • De gele koets van Lunetten
  • Department of Search, Utrecht Sciencepark De Uithof
  • Digital Artparkofenergy

 

Go APE! Art Park of Energy

Utrecht Kunstzinnig, Utrecht Duurzaam, Utrecht in Beweging.